ОБЩИНА  ДОБРИЧКА
Общински съвет за сигурност и управление при кризи
 
ДЕЙСТВИЯ НА НАСЕЛЕНИЕТО ПРИ СНЕГОНАВЯВАНИЯ И ОБЛЕДЯВАНИЯ
 
С желанието да ограничи риска за здравето и живота на живеещите на територията на община Добричка при кризисни ситуации и бедствия, Общинският съвет за сигурност и управление при кризи в Община Добричка публикува поредица материали, за да информира жителите на общината.
Обучението на населението за поведение и действие, и  необходимите защитни мерки при бедствия е съгласно заповед на кмета на Община Добричка Соня Георгиева.
Сред предвидените теми са действията и при земетресение, пожар, наводнения, ураганен вятър, радиация, промишлени аварии, тероризъм.
       
Опасните явления, свързани със зимния сезон, са ниските температури, снежните виелици и бури, заледяванията и обледяванията. През зимния сезон се създават условия за обилен снеговалеж и образуване на трайна снежна покривка. Има предпоставки за образуване на преспи, затрупване на превозни средства и пътища. Чeсто част от населените места остават изолирани и с нарушено електро и водоснабдяване, вследствие на скъсани електропроводи. Има опасност от бедствена ситуация.
Снежната буря е снеговалеж, съчетан със силен вятър, при който се натрупва голямо количество  сняг в отделни зони. Явлението възниква при температура на въздуха под 0°С, при снеговалеж и скорост на вятъра над 5 м/сек. Най-често снежни бури се формират в Североизточна България и в планините през месеците декември, януари и февруари. Преспите по пътищата затрудняват и блокират транспортните връзки между отделните селища.
Заледяванията се образуват при понижаване на температурата под 0°С при размекнат сняг или дъжд. В резултат на леденото покритие се нарушава нормалното движение на транспортните средства, създава се реална опасност от пътно–транспортни произшествия. При циклично топене и замръзване, под стрехите на сгради и съоръжения се образуват висулки, понякога с дължина над 2 метра, които  могат да предизвикат нещастни случаи.
Снежните виелици и обледяванията могат да прекъснат въздушно-кабелни комуникации, да блокират пътищата и да поставят в рискова ситуация живота на много хора.
В област Добрич непроходими, вследствие обилни снеговалежи и навявания, най-често са пътните отсечки: Добрич – Варна в участъка на Стожер – Дебрене – Любен Каравелово; Добрич – Генерал Тошево в участъка на Стефан Караджа – Равнец; Добрич – Преселенци – Дуранкулак; Добрич – Тервел; Добрич – Житница – Коларци в участъка Хаджи Димитър – Шабла.
При усложнена зимна обстановка е необходимо да се спазват следните препоръки:
–         Гражданите да не се придвижват извън населени места пеш, с автомобили или животни, ако това не е крайно наложително;
–         Движението при виелици трябва да става далеч от сгради и далекопроводи, стълбове и дървета;
–         Продължителните придвижвания пеш да се извършват с умерено темпо, по познати маршрути, при честа смяна на водачеството;
–          Ако изгубите ориентация, потърсете запазено от вятъра и снеговалежа място и без да лягате, изчакайте спирането на валежите, като поставите обозначителен знак. Вземете мерки против измръзване на крайниците и затрупване със сняг;
–         Ако пътувате с автомобил, преди да тръгнете,  проверете дали той е изправен. Не тръгвайте на път сами. Карайте бавно и внимавайте, когато минавате покрай сгради, в близост до електропроводи и дървета. Не забравяйте най-важното: преди да тръгнете, монтирайте зимните гуми и проверете  изправността на светлините на автомобила. При пътуване с  автомобил  използвайте първокласни пътища. Дори и да пропътувате повече километри до най-близкото населено място, знайте, че тези пътища се почистват с предимство;
–         Ако обстановката продължи да се усложнява,  спрете  в  най-близкото населено място;
–         Не използвайте двигателя  на  спряното моторно превозно средство за отопление. При крайна необходимост, това да става за кратко време, като в купето се осигури достъп на чист въздух;
–         На изпаднали в беда хора – окажете помощ. Трябва  да  знаете, че измръзналите части на тялото се разтриват със спирт и леко се масажират. Не разтривайте със сняг – това усилва охлаждането и може да нарани кожата. При   измръзвания  от  втора, трета  и четвърта   степен се налага транспортирането на пострадалите до болнично заведение. На същите се поднасят топли и силно подсладени течности;
–         В  населените  места   се   обръщайте за помощ към  административните власти, структурите на Министерството на вътрешните работи – РД „Пожарна безопасност и защита на населението” – Добрич, сектор КАТ “Пътна полиция” и пътните служби. 
 ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ЗВЪНЕТЕ НА:
 058 /601 415;  0885 756 688
Община Добричка, град  Добрич, Оперативен дежурен  по Общински съвет за сигурност и управление при кризи 
Единен европейски телефон за спешни повиквания:
телефон 112 
Областна администрация – Добрич, Оперативен дежурен по Областен съвет за сигурност:
058/601 517 
Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” Добрич – МВР, Оперативен дежурен в Оперативен център
058/ 622 112
058/ 658 100
                                                       Община Добричка
loading...