Община град Добрич финансира автори по правилата за финансово подпомагане на книгоиздаването и книгоразпространението

0
255
След свое заседание Експертната комисия за финансово подпомагане на книгоиздаването и книгоразпространението одобри проекти, свързани с историята и развитието на Добрич и на добрички автори. Общата сума, с която се финансират проектите по общинските правила е 10 000 лева.
Ето авторите и техните книги:
1. Иван Георгиев Иванов – книга ДНИ, ГОДИНИ, СЪБИТИЯ (Спомени за добруджанския земеделски институт 1952 – 1990 г.);
2. Християн Тодоров Христов – издаване на книга „Живия живот“;
3. Стелка Петрова Изворска – издаване на книга „Родова хроника“;
4. Генка Георгиева Петрова – стихосбирка „На фейстайм разстояние“;
5. Георги Атанасов Казанджиев и свещеник Веселин Василев – издаване на книга „ВТОРИ АРТИЛЕРИЙСКИ ПОЛК ВЪВ ВОЙНИТЕ ЗА НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ (1885 г., 1912 – 1913 г., 1915 – 1918 г);
6. Драгомил Георгиев Атанасов – издаване на сборник с разкази „Двойката. Човешки истории“;
7. Дияна Иванова Боева – издаване на книга „ЗАМРЪЗВАНЕТО“.