Община град Добрич реализира проект “Зелена Дружба“, който включи почистване и залесяване на общественото пространство пред Центърът за защита на природата и животните в град Добрич, както облагороди терена и изгради нова детска площадка и реновира вече съществуващата. Финансирането се осигури от Министерство на околната среда и водите чрез Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда в рамките на Национална кампания „Чиста околна среда – 2021 г.” на тема „Обичам природата – и аз участвам”.
Постигнати цели по проекта:
• Благоустрояване на терена чрез почистване и залесяване с на 80 броя храсти и дръвчета.;
• Обособяване на зони за отдих и игри, като се реновира съществуващата детска площадка и изгради нова такава ;
• Поставяне на подходящи парково – архитектурни елементи – поставени кошчета за смет и пейки за отдих в непосредствена близост до площадките;
Избраният терен за почистване е 3380 кв. м, а детските площадки са разположени на площ от 200 кв. м. – малка част от 163 -те дка на Центъра, извън реалните му граници и оградени площи, което го прави достъпен по всяко време, не само при посещение. Теренът се почисти и облагороди. Имотът е особено подходящ за създаване на място, с възможности за отдих, обезопасено за майки с деца. Проектът е реализиран с прякото участие на доброволци, за създаване на красиво, приветливо, чисто и подходящо място за отдих и игри.
Проектното предложение „Зелена Дружба“ представя стремежа на Община град Добрич да създава нови паркови пространства и да превръща все още необлагородени места в красиви и подходящи кътчета за игри, почивка и отдих. Чрез почистване и залесяване на пространство пред Центърът за защита на природата и животните, чрез облагородяване и изграждане на детски площадки, общинското ръководство се надява да запази облика и духа на тази градска забележителност и да направи още една крачка към повишаване екологичната култура на гражданите.
loading...