Община град Добрич предприема акция

0
509
Община град Добрич предприема акция срещу нерегламентираното изхвърляне на строителни отпадъци около и в контейнерите за битови отпадъци и разделно събиране. Към нарушителите ще бъдат предприети административнонаказателни мерки съгласно чл. 29, ал. 2 от Закон за управление на отпадъците (Забранява се изоставянето, нерегламентираното изхвърляне и изгаряне или друга форма на неконтролирано управление на отпадъците).
За изхърляне на строителни отпадъци, следва да се използват следните възможности:
1. Чрез контейнер за строителни отпадъци, предоставен от:
 фирма „Уейст Солюшънс България“ ЕООД на телефон 058604351, като 5 кубиковият е на цена 132 лв., а 7 кубиковият е на цена 180 лв.;
 фирма „Танатос“ ЕООД на телефон 00898625122, като 7 кубиковият е на цена 180 лв.
2. Безплатно в контейнери тип „Гондола“ с обем 7 м3 за изхвърляне на строителни отпадъци от ремонтни дейности поставени на две места в ЖК „Балик“ – до бл. №17 и бл. №20. Контейнерите се обслужват всеки вторник и петък. Планира се поставяне на безплатни контейнери за строителни отпадъци и на други места в града.
Община Добрич призовава да не се изхвърлят строителни отпадъци до контейнерите, в случай, че те са се запълнили преди датата за обслужване, това ще възпрепятства тяхното обслужване и съответно поставянето на друг контейнер.
Контейнерите да бъдат използвани по предназначение и друг вид отпадъци да не се изхвърля в тях.
Обръщаме внимание, че контейнерите са предназначени единствено за нуждите на домакинствата и е недопустимо използването им от фирми извършващи строително-ремонтни дейности.
За правилното използване на контейнерите ще се следи от служители на Общинска администрация и фирма „Уейст Солюшънс България“ ЕООД.
Сигнали относно нередности при използването им може да се подават на тел. 058/604 573, 058/601207, 058/600705
Община град Добрич
Снимката е илюстративна!