Община град Добрич информира гражданите, че от 14.10.2021 г. започва дейности за подготовка за асфалтиране на улица „Боряна“. Уличното платно ще бъде фрезовано и поради тази причина молим гражданите да не паркират своите автомобили по улицата за периода от 14 до 15 октомври включително.

Община град Добрич призовава водачите на МПС за повишено внимание и спазване на пътната сигнализация. Органите на реда ще се свържат със собствениците на автомобилите, паркирани по улица „Боряна“, за да бъдат преместени и да не възпрепятстват ремонтните дейности.

Паша Градешлиева

Главен експерт „Връзки с обществеността“