Базарът ще започне от 06.02.2023 г. и ще продължи до 03.03.2023 г. включително.

Заявления за участие ще се приемат от 16.01.2023 г. до 20.01.2023 г. включително.
Допустимият стоков асортимент е предлагане на мартеници, поздравителни картички и знамена.

На база подадени заявления за участие, местата по схемата на базара ще се предоставят чрез теглене на жребий, което ще се проведе на 25.01.2023  г. от 10.00 часа в Голяма заседателна зала при Община град Добрич.

Повече информация относно заповедта и регламента можете да получите по следния линк: https://www.dobrich.bg/files/upload/zapovedi/2023/zk_71_martenici.pdf