Във връзка с разработване на Областен план за развитие на горските територии (ОПРГТ) за област Добрич, в периода 28-30 януари 2019 г. във всяка община от областта ще се проведат обществени обсъждания на проекта. Обществените обсъждания се организират от Регионална дирекция по горите – Варна, със съдействието на общинските администрации и изпълнителя на плана – „Географика“ ООД.

Повече информация за ОПРГТ за област Добрич и провеждането на обществените обсъждания може да намерите на сайта на плана: https://www.oprgtdobrich.net/ .

За целите на плана е разработена специализирана ГИС платформа, визуализираща ОПРГТ с всички налични слоеве информация към него.

Писмени препоръки, забележки и коментари по представения проект на ОПРГТ за област Добрич може да депозирате в писмен вид в РДГ-Варна, гр. Варна, ул. Радко Димитриев 10, електронна поща: [email protected] .

 

Коментирай