Гост на форума, който се провежда в Свищов е Н.Пр. посланикът на арабска република Египет в България г-н Моайад Елдали

Областният управител Красимир Кирилов участва днес и утре в международна юбилейна научно-практическа конференция на тема „Състояние и проблеми при управлението и развитието на селското стопанство“, която се провежда в Свищов. Форумът е организиран от катедра „Аграрна икономика“ при Стопанска академия „Д.А. Ценов“ и чрез престижната инициатива академичният състав отбелязва 35 г. от създаването на катедрата и 83-ата годишнина на Академията.

Гост на конференцията е Н. Пр. извънреден и пълномощен посланик на Арабска република Египет в България г-н Моайад Елдали, сподели Кр. Кирилов. Той отправи приветствие към организаторите на събитието, в което отбеляза, че стремежът на екипът на Стопанска академия и в частност на преподавателите в катедра „Аграрна икономика“ допринася за този приоритетен за българската икономика отрасъл – селското стопанство. За да бъде конкурентоспособен отрасълът има нужда от  квалифицирани аграрни икономисти, които ефективно да управляват земеделската земя, труда и капитала, подчертава в приветствието си Кирилов.

„Стопанска академия има установени контакти с Египет и сътрудничеството между нашето висше училище и египетски институции е добро. Миналата година студенти от Академията са били на учебна практика в рамките на договор с Университет „Суецки канал“ и във форума участва посланикът на Египет у нас, който също поздрави организаторите на конференцията. Целта на научния форум, е обмяната на идеи и постижения в аграрната икономика“ – сподели областният управител.

loading...