• В рамките на заседанието се подчерта, че актуализация на транспортната схема в областта не е правена цялостно 22 години

Днес – 19 януари, 2022 г., от 10.00 часа в зала „Европа“ в Областна администрация се проведе заседание на постоянната Областна комисия по транспорт, председателствано от заместник-областния управител Здравко Здравков с участието на областния управител Галин Господинов.

Повод за заседанието бе окончателно приемане на актуализирана Областна транспортна схема за осъществяване на обществен превоз на пътници с автобуси с възложител на  маршрутните разписания – общините на територията на област Добрич.

Съгласно гласуваното предложение за утвърждаване от областния управител, Комисията предлага актуализирани маршрутни разписания от Областната транспортна схема, както следва по направления:

За община град Добрич:

Добрич – Полк. Иваново – Добрич

Добрич – Крагулево – Добрич

Добрич – Свещарово – Добрич

Добрич – Драганово – Добрич

Добрич – Ведрина – Добрич

Добрич – Плачи дол – Стефаново – Добрич

Добрич – Паскалево – Ст. Караджа – Царевец – Добрич

Добрич – Самуилово – Добрич

Добрич – Владимирово – Бенковски – Добрич

Добрич – Бенковски – Добрич

Добрич – Шабла – Добрич

Добрич – Балчик – Добрич

Добрич – Албена – Добрич

Добрич – Генерал Тошево – Добрич

Добрич – Тервел – Добрич

 

За община Генерал Тошево:

Генерал Тошево – Добрич – Генерал Тошево

Добрич – Спасово – Добрич

Добрич – Василево – Добрич

 

За община Тервел:

Тервел – Добрич – Тервел

Коларци – Добрич – Коларци

Зърнево – Добрич – Зърнево

 

За община Балчик:

Балчик – Добрич – Балчик

Добрич – Албена – Добрич

Добрич – Одърци – Балчик

Добрич – Дъбрава – Дропла – Добрич

 

За община Каварна:

Каварна – Шабла – Дуранкулак – Шабла – Каварна

Каварна – Добрич – Каварна

 

За община Шабла:

Шабла – Добрич – Шабла

Каварна – Шабла

 

За община Крушари:

Добрич – Лозенец – Крушари

Добрич – Лозенец – Благовец – Крушари

Добрич – Свобода – Капитан Димитрово

Добрич – Ломница – Свобода – Крушари

Добрич – Свобода – Габер

 

Единодушно бяха приети и предложенията, за които областният управител Галин Господинов трябва да издаде заповед за отпадане по целесъобразност, както следва:

За община град Добрич:

Добрич – Шабла – Добрич (с начален час на тръгване 17:00)

          Добрич – Каварна – Добрич (с начални часове на тръгване 8:30, 9:30, 13:30 и  14:30)

          Добрич – Красен – Лозница

          Добрич – Зърнево – Добрич

          Добрич – Коларци – Добрич

          Добрич – Белгун – Добрич

          Добрич – Божурово – Добрич

Добрич – Средина – Добрич

          Добрич – Стожер – Добрич

          Добрич – Безводица – Дъбрава – Добрич

          Добрич – Богдан – Драганово

          Добрич – Алцек – Добрич

          Добрич – Врачанци – Добрич

 

За община Генерал Тошево:

Генерал Тошево – Балчик – Генерал Тошево

Генерал Тошево – Каварна – Генерал Тошево

Генерал Тошево – Добрич – Генерал Тошево (с начални часове на тръгване: 6:30, 9:00 през с. Пленимир, 11:15, 11:20)  

 

За община Тервел:

Няма отпадащи.

 

За община Балчик:

Балчик – Добрич – Балчик (с начални часове на тръгване 7:00, 8:30, 9:20, 12:20, 14:00, 14:50 и 17:20 през кв. Левски,

Добрич – Албена – Добрич (промяна местоположението на спирката в Албена)

Добрич – Одърци – Балчик

Добрич – Дропла – Добрич

 

За община Каварна:

Каварна – Шабла – Каварна

Каварна – Добрич – Каварна (с начални часове на тръгване 7:00 и 13:30)

 

За община Шабла:

Шабла – Добрич – Шабла ( с начални часове на тръгване 6:50, 8:00 и 16:00 с връщане от град Добрич в 18:00)

 

За община Крушари:

Няма отпаднали.