НОРМАЛНА ЗА СЕЗОНА ЗАБОЛЯЕМОСТ ОТ ОРЗ ОТЧИТА ЗДРАВНАТА ИНСПЕКЦИЯ

0
690

Регистрираната към момента заболяемост от остри респираторни заболявания за Добрич е обичайна за сезона, съобщават от Регионалната здравна инспекция. За периода 3-9 октомври в наблюдаваните практики за първична медицинска помощ са регистрирани 63 заболели, което е заболяемост от 71,66 на десет хиляди, за периода 10-16 октомври заболелите са 82, а заболяемостта е 93,42 на 10 000 души. За първите два дни на седмицата са регистрирани 19 заболели, заболяемост 21,65 на 10 000.

Най-ефикасното средство за защита срещу грип е противогрипната ваксинация. Тя цели намаляване броя на болните с тежки форми на грип, както и на усложненията като отит, пневмония, менингит, които налагат антибиотично лечение, често пъти в болнично заведение. Най-голям риск от усложнения  има при възрастни над 65 години и лица от всички възрасти с известни заболявания (хронични заболявания на сърцето, белите дробове, черния дроб, заболявания на кръвта, диабет) или с отслабена имунна система.
В съответствие с препоръките на СЗО съвременните противогрипни ваксини са трикомпонентни и съдържат актуални за дадения сезон представители на вирусите тип А и тип В. Точният им състав се посочва от СЗО всяка година на базата на епидемиологични проучвания  и вирусологични изследвания. Не трябва да се използуват противогрипни ваксини, останали от предишната година. Препоръчва се ежегодна имунизация, поради това, че имунитетът е с продължителност около една година. Съставът на противогрипните ваксини за северното полукълбо за сезон 2016/ 2017 година, препоръчан от СЗО е: А /California/7/2009(H1N1); А /Hong Kong/4801/2014 (H3N2); В /Brisbane/60/2008.
Имунизацията е препоръчителна за всички, навършили 65 години, възрастни и деца над 6-месечна възраст с хронични заболявания (белодробни, диабет, сърдечно-съдови, бъбречни и др.), лица, живеещи в организирани колективи (домове за медико-социални грижи, общежития, военни поделения и др.), членове на семействата на рискови пациенти, лица с повишен риск от заразяване във връзка с професията им – медицински персонал, работещи в училища, служители в армия, полиция, транспортни работници и др., както и всеки, който желае да се предпази от грип и усложненията му. В аптечната мрежа са налични два вида противогрипни ваксини: Инфлувак и Ваксигрип.
От РЗИ препоръчват общи профилактични мерки – подобряване отоплението на помещенията, намаляване запрашеността, осигуряване на редовно проветряване и текущо почистване в детските, учебните, социалните и лечебните заведения (включително текуща дезинфекция, където е необходимо).
Грипните вируси се разпространяват от човек на човек предимно при кашляне и кихане. Човек може да се зарази и при контакт с повърхности, които са заразени от пръските, отделени при кашляне и кихане от болни лица чрез докосване след това на очите, носа или устата си. Тъй като някои вируси и бактерии  могат да преживеят два и повече часа върху повърхности като дръжки на врати, плотове и др., честото измиване на ръцете спомага за намаляване на възможността за заразяване от повърхности. Както и при другите заразни заболявания, една от най-важните предпазни мерки е спазването на хигиена и особено честото и внимателно измиване на ръцете със сапун и вода. При липса на условия за миене може да се използват влажни хигиенни кърпички за ръце, както и дезинфектанти за ръце на алкохолна основа. Специалистите препоръчват още избягване на контактите с видимо болни хора и при поява на симптоми своевременно да се потърси медицинска помощ, като се избягва самолечението. НДТ