• Всички пенсии, върху които са наложени запори ще бъдат изплатени от Националния осигурителен институт след 11 януари 2023 г., съобщиха оттам днес.

Става дума за близо 5500 пенсии, а причината за забавянето е необходимостта от технологично време за обработка на новите размери на удръжките заради увеличението на минималната заплата. Постановлението за новия й размер – 780 лв., бе публикувано в Държавен вестник на 3 януари.

Съгласно действащата нормативна уредба, принудителното изпълнение може да бъде насочено само върху пенсии с месечен размер над минималната работна заплата. Не се правят удръжки от пенсиите под този размер. Посочените ограничения не се прилагат за удръжки от пенсиите в изпълнение на задължения за издръжка, припомнят от осигурителния институт.

След направените преизчисления преводите ще бъдат извършени в зависимост от начина на изплащане на всяка пенсия – с пенсионен запис, ако се изплаща чрез пощенска станция, или с допълнителен превод по личната платежна сметка на пенсионера, ако се изплаща чрез банка или друг доставчик на платежни услуги, поясняват от НОИ.  https://lupa.bg/