НОВИ ПО-ВИСОКИ ТАКСИ ЗА ГРОБНИ МЕСТА ПРИЕ ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ НА ДОБРИЧ

0
876

Общинските съветници в Добрич одобриха на сесията си вчера направените през третото тримесечие на годината промени в приходите и разходите в общинския бюджет.

Средствата за делегираните от държавата дейности са се увеличили с 1 174 000 лева, съобщи зам.-кметът по финанси Елка Димова. 418 000 лева са средствата, предоставени във връзка с преминаване на две професионални гимназии – по ветеринарна медицина и по аграрно стопанство, на финансиране от бюджета на общината. 135 000 са осигурени за компенсации за безплатни и по намалени цени превози на определени категории пътници. Общината е получила и 33 000 лева целеви средства за честванията на 100 години от Първата световна война и участието на България в нея. За местни дейности увеличението е в размер на 217 000 лева. Уточненият план по приходите и разходите в местния бюджет към 30 септември е в размер на 50 380 000 лева.
170 кубика дърва за 4250 лева ще продава чрез търг община Добрич.Решението бе гласувано с мнозинство от 40 гласа на заседание на ОбС -Добрич. В последните 10 години ОП”Устойчиви дейности и проекти” извършва санитарни резитби и отсичане на дървета на територията на Добрич. Събраната дървесина няма къде да се съхранява  и затова с цел приходи е по-добре да се продаде , поясни зам.-финансовият кмет Елка Димова. Дървата за огрев ще се продават с начална тръжна цена 3542 лв. Елка Димова декларира, че за нуждите на пенсионерските клубове и приютите са осигурени достатъчно дърва за огрев.
Нови такси за гробни места в Добрич приеха на заседанието си вчера общинските съветници. Те са съобразени с препоръки от Одитен доклад, става ясно от предложението на директора на „Обреден дом” Светлин Георгиев.
Така вече за ползване на гробни места над 8 години се заплащат еднократно такси, като за 15 години таксата е 25 лв., за вечни времена е 130 лв., за семейни гробни места – 250 лв.
За придадени по регулация маломерни гробни места – съответната част от таксата, определена за гробното място. Таксата за урнов гроб се заплащат таксите, намалени с 50 на сто.
Новите такси са заложени в промени на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич.
Регионалният исторически музей в Добрич през миналата година получи регистрация в Националната агенция за ISBN, с права и задължения на издател. На основание Правилника за устройство и дейността на РИМ -Добрич изданията са част от основната му дейност. Това включва и научноизследователската работа, провеждането на научни прояви и конференции. Резултатите от тези прояви се събират в сборници с доклади на участниците, които се отпечатват в определен тираж. Регионален исторически музей – Добрич предоставя на посетителите специализирана литература и услуги.С нея бяха направени промени на таксите на Регионална библиотека „Дора Габе“, Регионален исторически музей и Общинското предприятие „Устойчиви дейности и проекти“. Разширяването на целевите групи ползватели на библиотечни услуги и увеличавaнето на видовете услуги са сред приоритетите на библиотеката. Ръководството й е предложило увеличаване броя на специализираните услуги на библиотеката, за които се определя такса. Предложените размери на такси и цени на услугите са определени на база на калкулирани разходи. Интересът и търсенето на услуга за превоз на растителни отпадъци от граждани на Община Добрич е наложило предложението към съществуващите утвърдени цени за услуги да бъде добавена услугата ”Превоз на растителни отпадъци, акумулирани от дейността на ОБП „Устойчиви дейности и проекти”. НДТ