С две нови големи оранжерии разполага вече ОБП „Устойчиви дейности и проекти“. Съоръженията ще подменят старите методи за покриване на насажденията с малки конструкции от тунелен тип и съществено ще улеснят работата на служителите на предприятието. Вече няма да бъде необходимо постоянно загръщане и отгръщане на посевите. Освен това с новите конструкции ще се избегне попарването на листата на растенията от капките конденз, който се е образувал при стария вид. С новите оранжерии общинското предприятие ще направи сериозна крачка за оптимизиране и намаляване на загубите при производството на разсад за застъпващите се пролетни, летни и студоустойчиви растения.

dav

На територията от почти 100 дка Общинското предприятие отглежда около 40 вида цветя, 20 вида вечнозелени и листопадни храсти и 15 вида дръвчета. Посадъчният материал за многогодишните цветя е около 60000 семена. Останалите видове се използват за сезонни цветни композиции. За есенно зацветяване се използват двугодишни, които се засаждат през август. В централната градска част на 450 кв. м се засаждат 15 000 растения, а в градския парк на 650 кв. м се засаждат 25000 растения.