Нови автомобили за дейностите на ОП „Обреден дом“ и Домашния социален патронаж

0
227

Община Добрич осигури нови автомобили за погребалната дейност на Общинското предприятие „Обреден дом“ и за услугата Домашен социален патронаж. Автомобилите са закупени след проведена обществена поръчка по Закона за обществените поръчки. Специалният автомобил за погребалната дейност е брандиран и ще замести старите автомобили, които са амортизирани и морално остарели. Той вече обслужва погребалната дейност на Община Добрич. Автомобилът на Домашния социален патронаж ще се използва за нуждите на услугата и разноса на храна. Автомобилът е лекотоварен и е пригоден специално за предоставянето на храна на потребителите на Домашния социален патронаж. С двата автомобила Община Добрич подновява автомобилния парк за потребностите на гражданите.