Общината в Балчик набира оферти за благоустрояване на крайбрежната алея в града, в участъка от Мелницата до Двореца. Прогнозната стойност на поръчката без ДДС  е 1 246 721 лв. Срокът за подаване на оферти е 25 януари, които ще бъдат отворени на 28 януари от 10,00 часа. Ще бъде избрана икономически най-изгодната оферта според техническото и ценово предложение.

Обществената поръчка е за реконструкцията на настилката на крайбрежната алея, изграждането на велоалея, възстановяване на предпазните и отводнителните съоръжения. Съгласно заданието настилката в отделни участъци ще бъде от гранит и асфалтобетон, съобщи кореспондентът на Радио Варна Албена Иванова.

Обществената поръчка се финансира по проект „Синергия на природата и културата – потенциал за развитие на трансграничния регион“ по Програма INTERREG V-A Румъния – България 2014-2020 г.

На 28 декември м.г. кметът Николай Ангелов подписа договор с Управляващия орган на Програмата. Община Балчик е водеща по проекта, а партньор е румънската Община Мангалия.

Предстои да бъде обявена и процедура за избор на строителен надзор. Предвижданията са дейностите да завършат тази година.

Коментирай