НОВА ДАРИТЕЛСКА КАМПАНИЯ ЗА  „МБАЛ-Добрич”АД:

309

 

 

  • „Ротари клуб Добрич” – 20 предпазни шлема;
  • Г-жа Мая Димитрова и 7 Общински съветници – 100 предпазни шлема шлема, 40 броя предпазни очила, 1000 броя ръкавици;
  • „Контики”ООД гр. Добрич- електрически ръчен генератор за студен аерозол;
  • „АС” ЕООД, с. Зограф- 20000 лева;
  • „Бул Агро Контрол”ЕООД – 2000 лева;
  • Милен Малчев-1000 лв.
  • Физически лица до днес 26.03.2020г. са дарили 6214.22 лв.

Средствата ще бъдат използвани за закупуване на медицинска техника и апаратура, ЛПС и консумативи за справяне с извънредната ситуация.

Благодарим на всички! Заедно- можем!

 

 

loading...