Нестандартен час на класа в СУ „Петко Рачов Славейков“

0
36

Интересен и нетрадиционен час на класа проведоха учениците от 6 а и 7 а клас на СУ „П. Р. Славейков“. Техни гости бяха доброволци от БМЧК към БЧК – Добрич. Тема на оживената беседа беше „Дискриминация, стереотипи и предразсъдъци“. Лекторите, ученици от нашето училище и активни участници в дейността на БЧК, предизвикаха интереса на своите съученици с атрактивна презентация и интересни въпроси, които провокираха размисъл за някои от ежедневните проблеми на тийнейджърите. В актовата зала на училището младежите-доброволци успяха да създадат една нестандартна обстановка, в която учениците дискутираха по въпросите за ценностите, предразсъдъците и хуманността в съвременния свят. Шестокласниците и седмокласниците получиха информация от „първа ръка“ за инициативите на БМЧК, за това как могат да станат част от страхотния екип на младежката организация в Добрич и как да се включат в доброволчески кампании и да помагат при нужда.

Българският младежки Червен кръст е доброволна младежка организация, която е неразделна част от Българския Червен кръст и принадлежи към Международното младежко червенокръстко движение. Чрез своите доброволци в цялата страна и посредством своите програми за обучение, БМЧК приобщава децата и младите хора към хуманитарните ценности и принципи, работи за намаляване на социалната и здравната им уязвимост, извършва застъпничество за подобряване на благосъстоянието им и насърчава толерантността и недискриминацията, уважението към различията и културното многообразие.