До 30 септември 2019 г. е крайният срок за подаване коригираща декларация при откриване на грешка в декларираните данни и обстоятелства, основата и определените задължения за доходи, придобити през 2018 г.

Важно е да отбележим, че промени чрез подаване на нова декларация могат да се правят еднократно!

През Кампания 2019 от НАП Варна периодично бяха уведомявани лицата и фирмите с налична в системата на НАП некоректна годишна данъчна декларация. От началото на годината до момента са издадени 1 093 съобщения до физически лица за отстраняване на несъответствия в подадената годишна декларация за данъка върху доходите им. Доста по-малък е броят на фирмите, уведомени във връзка с отстраняване на несъответствия в подадена годишна декларация за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък за 2018 г. Едва 130 са издадените съобщения от НАП.

В НАП Варна бяха предприети и кампании спрямо групи задължени лица относно доброволно спазване на задълженията. Бяха изпратени 445 покани до физически лица за подаване на коригираща декларация във връзка с неправомерно ползване на данъчни облекчения, като до момента са подадени 225 коригиращи декларации. Кампания бе започната и спрямо земеделските стопани – за 248 се установи, че са с некоректни декларации и до момента са подадени 89 коригиращи декларации.

Напомняме, че фирмите могат да подадат коригираща годишна декларация само по електронен път с квалифициран електронен подпис. Физическите лица мога да го направят по един от алтернативните начини – на място в офиса на компетентната териториална дирекция, по пощата или по електронен път с квалифициран електронен подпис или персонален идентификационен код.

За повече информация можете да се обръщате към официалните телефони за информация на ТД на НАП Варна – (052) 360 888 и (052) 360 885 или на националния телефон на НАП 0700 18 700.

 1. ДОБРУДЖАНЦИ
 2. НДТ – НОВА ДОБРУДЖАНСКА ТРИБУНА – NDT NEWS
 3. ДОБРИЧ: ВЧЕРА-ДНЕС-УТРЕ
 4. ВИЖДАМ ТЕ КАТ – БЪЛГАРИЯ
 5. МУЗИКА ЗА ДУШАТА – ВАШИТЕ ЛЮБИМИ ПЕСНИ И МЕЛОДИИ
 6. БЪЛГАРИТЕ
 7. РИБОЛОВ
 8. ГЮВЕЧ
 9. БЪЛГАРИЯ-ТУРЦИЯ BULGARIA-TURCIA
 10. България – Китай 中国保加利
 11. ВСИЧКО НАКУП В PINTEREST
 12. ЯБЪЛКИТЕ НА РАЗДОРА: жени – пари – власт

 1. ЯБЪЛКИТЕ НА РАЗДОРА 2: жени – пари – власт
 2. ЗВЕЗДИТЕ НА ИНСТАГРАМ – STARS OF THE INSTAGRAM – ЗВЕЗДЫ ИНСТАГРАМА
 3. ВСИЧКО НАКУП В PINTEREST