Филмът е заснет със съдействието на Драгомир Димчев. Той се отличава с документални снимки, изложба на нейни произведения отпечатани в редица наши алманаси, сборници, вестници и списания. Представени на зрителите бяха кадри от събития проведени в ХГ „Христо Градечлиев“ в Каварна, Литературен клуб „Перото“ в София и от ХГ „Николае Григореску“  в гр. Констанца, Румъния, които поетесата е инициирала. Юбилейната стихосбирка „Нарисувай ми дума“ е първата книга на авторката, преведена на румънски език и издадена през 2019 г. по повод 100 години Съюз на румънските професионални журналисти.

Реализацията на този проект на поетесата е благодарение на близки и приятели, роднини и съграждани – спонсори на твореца. Кметът Елена Балтаджиева е един от подкрепилите проекта на писателката.

На срещата Керанка Далакманска пожела на всички творци да намерят своето място и начин за изява за своята „нарисувана дума“.

loading...