НА ПЪРВИ МАЙ В ПАРИЖ: УПРАВНИЦИТЕ, БОГАТИТЕ И ПОЛИЦИЯТА СРЕЩУ БЕДНИТЕ

В ТУЛУЗА

КОНТРАПУНКТ: МОСКВА, ЧЕРВЕНИЯТ ПЛОЩАД, МАНИФЕСТАЦИЯ НА ХОРАТА НА ТРУДА, ОРГАНИЗИРАНА ОТ СИНДИКАТИТЕ