Странно е това нали? Египет, егоизъм, а на всичкото отгоре и кабала. Почти няма човек, който да не свързва държавата Египет с пирамидите, с мумиите или с древната история на човечеството. Да не говорим за фараона, изобразен по стенописите с типичното си облекло и особената си корона. Знаем, че в старозаветните писания са описани много интересни събития, случи ли се преди повече от 3 000 години, свързани с  Египет, Фараона и Мойсей. Тези,които са чели библията, знаят, че изходът от Египет, преминаването през Червено море, а после през пустинята е толкова загадъчен момент от историята на израелския народ, че и до ден днешен учените развиват какви ли не теории, без реално да докажат случващите се събития.  Имало е десет наказания, след това разтваряне на Червено море и преминаването през пустинята.  Какво ли иска да ни  каже библията с това? Едва ли е написано случайно! Още повече да считаме, че  написаното е сладникав разказ с приключенски оттенък, е несериозно.  Според науката кабала в старозаветните писания, посредством обекти от нашия свят, се описват закономерности на Висшия свят, на висшата Природа. А Фараонът, Египет и Мойсей си имат своите духовни корени, които трудно разбираме и осъзнаваме. Да не говорим, че в историята, която сме изучавали, такава връзка  няма. Там всеки, който излезе извън „физическата реалност или физическите факти”, излиза извън рамките на материалната реалност. И може би това ни кара, да се съмняваме в написаното.

Науката кабала обяснява, че „този свят“, сиреч материалният, е най-ниската точка, в която съществуваме. Той е абсолютната противоположност на Висшата реалност, а като термин кабалистите го  описват  като  „изгнание в Египет.“ Нашата егоистична природа властва над нас в това състояние, в тази „държава“. Тя не ни позволява да се развиваме в никое  друго направление, освен да се грижим само за себе си. Това се нарича с термина „състоянието на Фараона.“Или според науката кабала „Изходът от Египет“ е изход от Егоизма. Странно и сложно нали? И защо са необходими такива иносказателни изрази? История като история, ще кажат по-голяма част от хората,  минали събития и състояния, които даже не е сигурно, че са се случили. А дори и да е така, има ли това някаква връзка  с обстановката днес?  Може би не, но може и да се направи паралел!

Според кабала в 21 век, 3 000 години  след описаното,   сме по-близо до този преход, от колкото когато и да било друг път. Преходът от егоистично състояние на човечеството, към състоянието на отдаване и любов. В този преход, ние започваме да усещаме вътрешната връзка по между ни, но не на материално,  а на друго, по-високо, духовно ниво. Това се усеща само, когато сме се осъзнали и сме се „откачили“ отнашия егоизъм, или с други думи сме  „излезли от Египет.“ Науката кабала обяснява, че щом започнем да  мислим  в тази посока, ние автоматично насърчаваме процеса на нашето развитие и избягваме множеството страдания, които до днес ни съпътстват, тъй като нашите мисли стават подобни на плана на Природата.

Разказът за изхода от Египет е реалност и метафора, намекваща за изхода от егоистичните отношения  между хората и за създаване   на висшата реалност. Това е освобождението от своя вътрешен фараон-егоизма, властващ над нас. Ако успеем да излезем из под властта му, променяйки взаимоотношенията помежду ни, достигайки до истинска любов и отдаване, това  ще промени настоящето ни.

Нашият егоизъм не ни позволява да се чувстваме възвишени и съвършени. Той – Егоизмът, е човешката вътрешна порочна сила, наречена „фараон“. Това което Петокнижието (Библията), описва така на широко и подробно, всъщност е действието на силата която освобождава човека от тази „държава“, това състояние. Силата се нарича „Мойсей“, а  Фараонът, Мойсей и всичко, което е написано е свързано с духовните състояния и емоциите на изхода ни от егоизма.

Според науката кабала, егоизмът е основополагаща материя на природата. Ако ние не намерим  за него нормален източник на захранване,  то до тогава нашият живот ще бъде извън контрол, и ние ще бъдем нещастни и страдащи хора. Затова сме длъжни да осъзнаем това и намерим за него следващото ниво на развитие.

Работата е там, че егоизмът в този смисъл, в който се е развивал през всичките хилядолетия, завършва своето развитие и човек не може да изпълни себе си с наслада от това, което идва отвън. Това което му даваше това наслаждение, вече не съществува.

Затова  следващото ниво на развитие на егоизма е изход в съвсем ново пространство- „извън себе си“,  когато човек излезе извън това състояние става интегрален, взаимосвързан. Но за това се изисква осъзнаване и възприемане на света над егоистичната ни същност.

Ето какво казва на 31.03.2020 год., световно известния кабалист Проф.М.Лайтман на изнесен урок пред студенти от Международната академия по кабала: „Особено сега, в наше време, да бъдеш в кабалистична група е щастлива възможност, получена свише. Творецът ни притегля към себе си.

Ако човек по някакъв начин се отнася към този процес, повече или по-малко, аз не правя никакви критики, за мен главното е да бъдем свързани с всички, в които има такъв стремеж. Повярвайте, че ние сме в особено състояние, което се нарича „изход от Египет“. И това вече е изход не на една не голяма група под ръководството на Авраам, и на представители на цялото човечество, на всички народи, на всички слоеве на обществото.

Всички ние искаме да излезем от своя егоизъм, да се издигнем и да се съединим с Твореца/Природата. И тя ни помага: не случайно идва епидемията от коронавирус, която облекчава изхода от егоизма.

Творецът иска да ни покаже колко е неправилна нашата връзка и за това ни отделя един от друг чрез коронавируса. И сега трябва да разберем как отново да се обединим, но в правилна форма. Само когато сме готови да се съединим правилно един с друг, вирусът ще изчезне.

Но вече няма да се върнем към стария свят, а ще преминем към нова връзка, към ново общество, към нови занимания. Животът вече няма да бъде такъв, какъвто  беше преди коронавируса. За това трябва да обясним на цялото човечество какво иска от нас Творецът:  приятелско отношение един към друг, за да се разкрие между нас свойството на отдаване, обединение и любов.”

Виждаме, че днес в света започва бавно да се пробужда това усещане, но все още не можем да си представим как и по какъв начин можем да променим своята природа, да направим такава трансформация, която да ни доведе до „изход от егоизма”. Въпреки съпротивата ни обаче, Природата, така или иначе, ще ни накара да подобрим отношенията си един с друг, до степен, в която дори да повлияем на настоящата пандемия. Помним  от старозаветните писания за десетте наказания преди ”изхода от Египет” -смърт на новородени, мор по добитъка, нападение от скакалци и още 7 подобни. Дали  това отношение на Природата спрямо нас не се повтаря с коронавируса? Ако е така, длъжни сме да разберем, че съществуваме в интегралната система на Природата, където всички части са свързани една с друга и има само един вредител в цялата тази система – нашият егоизъм.

Георги Градинаров – Офис Добрич, тел. 0898731112

loading...