Според сайта https://www.worldometers.info, който работи с математически модел за много събития в света, населението на земята току-що стана 8 милиарда. Българско време 10.00 ч. – 15..11.2022 г.  НДТ

**************************************************

Според World Population Prospects следващата година Индия ще надмине Китай като най-населената страна в света. Последните прогнози на ООН сочат, че световното население може да нарасне до около 8,5 милиарда през 2030 г. и 9,7 милиарда през 2050 г. Предвижда се да достигне връх от около 10,4 милиарда души през 80-те години и да остане на това ниво до 2100 г. Глобалната очаквана продължителност на живота достигна 72,8 години през 2019 г., подобрение с почти 9 години от 1990 г.

„Тази година очакваме раждането на 8-милиардния жител на Земята. Това е повод да отпразнуваме нашето многообразие, да признаем нашата обща човечност и да се възхитим на напредъка в здравеопазването, който удължи продължителността на живота и драстично намали смъртността на майките и децата“, каза генералният секретар на ООН Антониу Гутериш.

„В същото време това е напомняне за нашата споделена отговорност да се грижим за нашата планета и момент за размисъл къде все още не изпълняваме ангажиментите си един към друг“, добави той.

World Population Prospects 2022 също така посочва, че раждаемостта е спаднала значително през последните десетилетия в много страни. Днес две трети от световното население живее в страна или област, където раждаемостта през целия живот е под 2,1 раждания на жена, приблизително нивото, необходимо за нулев растеж в дългосрочен план за население с ниска смъртност.

Предвижда се населението на 61 държави или области да намалее с 1 процент или повече между 2022 г. и 2050 г. поради устойчиви ниски нива на плодовитост и, в някои случаи, повишени нива на емиграция. Повече от половината от прогнозираното увеличение на световното население до 2050 г. ще бъде съсредоточено в осем държави: Демократична република Конго, Египет, Етиопия, Индия, Нигерия, Пакистан, Филипините и Обединена република Танзания.

Очаква се страните от Африка на юг от Сахара да допринесат за повече от половината от очакваното увеличение до 2050 г. „Връзката между растежа на населението и устойчивото развитие е сложна и многоизмерна“, каза Лиу Женмин, заместник-генерален секретар на ООН по икономическите и социални въпроси. „Бързият растеж на населението прави изкореняването на бедността, борбата с глада и недохранването и увеличаването на обхвата на здравните и образователните системи по-трудни. Обратно, постигането на целите за устойчиво развитие, особено тези, свързани със здравеопазването, образованието и равенството между половете, ще допринесе за намаляване на нивата на раждаемост и забавяне на растежа на световното население.“

В повечето страни от Африка на юг от Сахара, както и в части от Азия и Латинска Америка и Карибите, делът на населението в трудоспособна възраст (между 25 и 64 години) се увеличава благодарение на неотдавнашното намаляване на раждаемостта. Тази промяна във възрастовото разпределение предоставя ограничена във времето възможност за ускорен икономически растеж на глава от населението, известен като „демографски дивидент“. За да се увеличат максимално потенциалните ползи от благоприятното възрастово разпределение, държавите трябва да инвестират в по-нататъшното развитие на своя човешки капитал, като осигурят достъп до здравеопазване и качествено образование на всички възрасти и като насърчават възможностите за продуктивна заетост и достоен труд.

Предвижда се делът на световното население на възраст 65 и повече години да нарасне от 10 процента през 2022 г. на 16 процента през 2050 г. Към този момент се очаква броят на хората на възраст 65 години или повече в световен мащаб да бъде повече от два пъти броят на децата под 5-годишна възраст и приблизително същият като броя на децата под 12-годишна възраст.

Страните със застаряващо население трябва да предприемат стъпки за адаптиране на публичните програми към нарастващия брой възрастни хора, включително чрез създаване на универсални здравни грижи и системи за дългосрочни грижи и чрез подобряване на устойчивостта на системите за социално осигуряване и пенсионни системи.

Глобалната очаквана продължителност на живота достигна 72,8 години през 2019 г., подобрение с почти 9 години от 1990 г. Предвижда се по-нататъшното намаляване на смъртността да доведе до средно световно дълголетие от около 77,2 години през 2050 г. Въпреки това през 2021 г. очакваната продължителност на живота за най-слабо развитите страни изостанаха със 7 години зад средната световна стойност.

Пандемията от COVID-19 засегна и трите компонента на промяната на населението. Очакваната продължителност на живота в световен мащаб е спаднала до 71,0 години през 2021 г. В някои страни последователните вълни на пандемията може да са довели до краткосрочно намаляване на броя на бременностите и ражданията, докато за много други страни има малко доказателства за въздействие върху раждаемостта нива или тенденции. Пандемията силно ограничи всички форми на човешка мобилност, включително международната миграция. https://mediabricks.bg/