Напусна ни журналистът Александър Ламбов

0
348
  • Напусна ни журналистът Александър Ламбов (20.11.1939 – 18.11.2022), краевед и писател. Главен редактор на вестник “Балчик” (1989-96 г.), той е ини­ци­а­то­рът за смя­на на име­то от “Ус­т­рем” на “Бал­чик” през 1990 г.

Малко преди рождения си ден нашият баща Александър Ламбов не успя в борбата си с онкологично заболяване, съобщи за кончината му неговата дъщеря Калина Ламбова.

Роднини и приятели го изпратиха в последния му път на 20 ноември, когато щеше да навърши 83 години. Ламбов бе погребан в гроба на родителите си на централните гробища в родния град Добрич, съообщи кореспондентът на Радио Варна Албена Иванова.

Александър Ламбов е завършил Мъжката гимназия в Добрич, а след това Висшия селскостопански институт в София.

Близо половин век ки­пи в жур­на­ли­с­ти­ка­та – ве­с­т­ни­ци, ра­дио, те­ле­ви­зия. Ра­бо­ти в секция “Бъл­гар­с­ка фо­то­г­ра­фия” – Вар­на, по­ве­че от 10 го­ди­ни е ко­ре­с­пон­дент на вестник “24 ча­са”, пи­ше за спи­са­ние “Ма­та­дор”.

Ка­то по­то­мък на стар бал­чи­ш­ки род по ба­щи­на ли­ния, той е ав­тор на две кни­ги, посвете­ни на лю­би­мия му град – “Бал­чи­ш­кия Дво­ре­ц” и “Мор­с­ки по­ве­рия и ле­ген­ди”.

Радио Варна изразява съболезнования на семейството за загубата. Нека почива в мир и името му се помни!

Своите искрени съболезнования изразява и „Нова добруджанска трибуна“, на която Ламбов сътрудничи в първите години от създаването й.