• Може ли запасняците в България да бъдат призовавани за задължителна подготовка за отбрана на родината в мирно време

Такъв въпрос до Конституционния съд (КС) ще отправи правителството по искане на министъра на отбраната Димитър Стоянов, става ясно от решение на Министерския съвет в сряда.

В момента обучението и подготовката на запасняци имат изцяло доброволен характер, но от военното ведомство видели противоречия в Конституцията. Освен това, “актуалните реалности на средата за сигурност” също са провокирали министерството да се поинтересува дали не трябва да има специален закон за запасняците и задължителното им привикване за обучение, без обаче да се връща казармата.

Въпросът, който правителството отправя до съда, е формулиран така: „Допуска ли чл. 59, ал. 2 във връзка с ал. 1, изречение първо от Конституцията на Република България въвеждане на законова възможност за задължителна подготовка за защита на отечеството в мирно време на българските граждани със статус на запасни по смисъла на Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, за придобиване, поддържане и усъвършенстване на способностите им за изпълнение на задълженията им във военните формирования?“

Според военния министър има разминаване в тълкуването на текста от Конституцията, който посочва, че защитата на родината е дълг на всеки български гражданин, а подготовката трябва да се уреди със закон. Оставало неясно дали трябва да има “специален закон” при подготовката на запасняци и дали тя трябва да има задължителен характер.

Правителството е на мнение, че с оглед на “конкретните реалности на средата за сигурност”, трябва да има яснота за това може ли да има задължителна военна подготовка на запасни, “без обаче това да води до възстановяване на задължителната военна повинност за българските граждани във вида на съществувалата до 01.01.2008 г. наборна военна служба”.

Непосредствено след започване на войната в Украйна в края на февруари 2022 г. Централното военно окръжие и неговите структури в страната започнаха да актуализират данните за запасняците и резервистите, които се водят на военен отчет.

В социалните мрежи се появиха множество сигнали от граждани, които съобщаваха, че са получили повиквателни, което не им се е случвало до този момент. От военното ведомство тогава побързаха да уточнят, че става въпрос за рутинна дейност и няма никаква връзка с конфликта в Украйна. От министерството посочиха, че актуализацията на базата данни се налага поради отписване или изключване от военен отчет на резервисти или запасни. https://bg-voice.com