• Разговор с автора на най-четената книга „Българите са в основата на човешката цивилизация“ проф. Евгений Сачев – за корените, за миналото и за бъдещето, което зависи от нас…

Под печат е четвъртото издание на книгата „Българите са в основата на човешката цивилизация“ с автор проф. д-р по социология и д.ик.н Евгений Сачев. Това допълнено и разширено издание предоставя на читателите нови открития и данни от най-древната история и култура на българите. Тази книга е един нов сполучлив опит за разкриване на истинската история на българския народ, на българската държава и на българската духовност и култура. За първи път на едно място са предоставени толкова много факти и доказателства в един систематизиран и увлекателен социално-исторически коментар, които разкриват нашата история като неделима част още от възникването на човешката цивилизация. Авторът в самото начало на книгата посочва, че това заглавие не е негово, а го е заимствал от такива световни личности, като французите ген. Шарл Де Гол и Франсоа Митеран, италианския почетен президент Карло Чампи, бившия държавен секретар на САЩ  Лорънс Игълбъргър, руския академик Дмитрий Лихачов, британския историк и дипломат сър Стивънсън Рънсимън, украинския академик Омелян Прицак и много други. Форматът на книгата е 23х33 см; около 600 страници, пълноцветна, със снимки, с пълноцветна твърда корица със златен топъл печат, с цветен футляр – кутия. Тази книга убедително доказва, че ние, българите, сме основали най-ранната държава не само в Европа; ние, българите, сме създатели на най-ранните писмени системи в света; ние, българите, сме сътворители на архетиповете на първите монотеистични и културни системи; ние, българите, от всички народи през хилядолетията, сме опазили и съхранили най-продължително време своето народностно име; ние, българите, първи от всички народи, сме поставили основите на научните знания и технологии. Ако трябва с една дума да се представят заслугите, приносите и достойнствата на нашите древни предци за формирането на човешката цивилизация, тя навярно щеше да бъде: „ПЪРВИТЕ“.

Тази книга следва традициите на Паисий Хилендарски и на останалите славни наши възрожденци и самоотвержени деятели за постигането на национално самоопределение, за възмогването и за просперитета на свидното ни Отечество.

        Проф. Сачев, кое Ви накара да продължите изследването си в областта на българската история и култура? Четвъртото издание на „Българите са в основата на човешката цивилизация“ е в голям формат и е над 600 стр. Всичко ли сте казали за история на българския народ и държава в новото издание на книгата?

        – Историята не трябва да се схваща като романтична носталгия или като мрачна алегория. Историята не поучава и не назидава. Истинският прочит на историята е обърнат към бъдещето, защото миналото властва над Бъдещето, само ако живее в Настоящето. Макар и мащабна по обем и съдържание, представеното за печат четвърто издание разглежда историята на българския народ, общество и държава в един доста голям период, чието начало започва от 35 хил. пр. Р. Хр. до ден днешен. Новото издание е структурирано в три части. В първата част са представени принципите, законите и характеристиките на модерния културономичен подход. Културономията е ново трансдисциплинарно научно направление, което най-кратко се занимава с изучаване на паметниците на културата и историята, на природно-научните и природно-историческите паметници. Началото на тази наука беше поставено през 2009 г. с поредица от книги, чиито автор съм аз. Към първата част има и кратък терминологичен речник. Така че началото на книгата дава възможност всеки читател да разбере как в нашето съвремие трябва да се подхожда към богатото ни културно историческо и природно-научно наследство. Миналото не е това, което го няма, миналото не е затворено в музейните експозиции, библиотечните рафтове или в архивните шкафове, миналото е това, което всеки един от нас го осъзнава като социално значимо за собственото му самоусъвършенстване и самопознание. По този начин всеки един от нас го усвоява или възприема като го надгражда, а това означава, че го опазва, съхранява и защитава като основа на устойчивото развитие на всяко общество, държава и нация. Така културната памет, кодирана в наследството, завещано ни от хиляди поколения живели преди нас, става достояние на бъдещите поколения. Втората част е озаглавена „Кои сме ние българите?“. В нея са представени личности, събития и факти, които потвърждават, че ние българите стоим в основата на човешката цивилизация. Сведения за българите са открити още 1200 г. пр. Р. Хр. в арабски хроники, където те се наричат „асбордж“ или „асбурдж“. В китайски летописи, датирани 2127 г. пр. Р. Хр., българите са били познати под името „бог“ или „блог“. Според тези сведения така се е наричало населението през онзи ранен период, което е обитавало земите в Европа и  Евразийската територия, обхваща и сегашната област Сибир. Тогава не е имало други племенни общности освен древните българи. Както е известно, по-късно се появяват отделни племена, народности, а сега държави и нации. Когато говорим, че българите са в основата на човешката цивилизация, това означава, че ние сегашните българи сме носители на тази древна култура, знания и държавност довела до днешното развитие на човечеството. В този смисъл можем да кажем, че българското културно-историческо наследство е генната банка на цялостното културно, икономическо, социално и политическо развитие на човешката цивилизация.

Третата част на книгата е озаглавена „Националната идентичност е равнозначна на национална сигурност“. В нея съм се опитал да представя ролята и значението на културното ни наследство за формирането на съвременна стратегия за устойчиво развитие на системата на националната сигурност на Република България. Както е известно, аз съм професор не само по културно наследство, но и по национална сигурност и не малко години отдадох от своя професионален живот в подготовката на съвременни кадри в областта на отбраната и сигурността. Известен период от време бях и съветник в Народното събрание на Република България.

– Проф. Сачев, това са не само сензационни по своя характер резултати от Вашите изследвания, но и формират много отношения към ролята и значението на българската история и култура. Съвсем релевантен е въпросът от къде черпите тези сведения и факти, които превръщате в доказателства?

– Разбира се, подобни пространни и разнообразни исторически факти и сведения съм събирал в продължение на няколко десетилетия. Моята професионална работа ми даваше възможност да посещавам редица страни и да се запознавам с тяхното културно-историческо наследство. Впоследствие, подтикнат от намерението да бъде популяризирана тази културономична информация и в резултат на многобройните желания на моите приятели най-вече, а на по-късен етап и на запитванията на многобройните читатели, бях предизвикан да разширя тези свои изследвания и проучвания. Накрая бих казал, че всички мои твърдения са подкрепени с научно достоверни факти и резултати.

– Доколкото знам, Вашият професионален и личен живот е свързан с добруджанци. Какво влияние е оказало това във Вашето творчество развитие?

– Да, така е. Работата ми в любимата ми Добруджа ми даде възможност да се запозная не само с археологически находки, исторически сведения и изследвания на нашите и чуждестранни учени, но и изгради до голяма степен моя научен мироглед и патриотично отношение към историята и културата, не само на Добруджа, но и историята на целия български народ и държава. В Добруджа се съхраняват в най-голяма степен историко-културните основи за формирането на човешката цивилизация. Често съм чувал, че добруджанският край едва ли е краят на България. Убеден съм, че Добруджа е не само началото на България, но и началото на формирането на първите социални общности и не е пресилено да кажа – на човешката цивилизация. Ще спомена само един факт, а в книгата те са много, че примерно в постоянната експозиция на Регионалния исторически музей в град Добрич се намира един експонат, който безспорно представлява най-ранно обработеното злато в света. Разбира се, намерих много приятели и съдейственици и духовно просветени добруджанци, истински радетели на българската история и култура, които ме подкрепяха в моите усилия и станаха мои приятели. Затова аз от все сърце им благодаря, защото тяхната подкрепа ме окриля и до ден днешен. Бих искал да Ви издам една тайна. Не малко мои книги бяха започнати и написани в курортен комплекс Албена. За двадесети път всяка година посещавам, не само според мен, най-търсения и обичан туристически комплекс. В любимия ми хотел „Калиакра“ преди години написах книги за историята на организираното масонство в България, книги по археология и история на България. Именно в този хотел моите скъпи приятели ме насърчиха и да напиша първата книга, посветена на ролята на българите в световната цивилизация. За което съм много благодарен на всички, които ме подпомогнаха в това нелеко начинание! Пожелавам на всички добруджанци здрава и успешна нова година! Да вярват в себе си, като търсят себе си в културната памет на нашите предци!

Теодора ЖЕЛЕВА, специален кореспондент на „Нова добруджанска трибуна“