Над 4 213 000 лева ще бъдат вложени в изграждането на втора клетка на регионалното депо край добричкото село Стожер, съобщават от сдружението за управление на отпадъците, в което членуват осемте общини в Добричка област и шуменската Никола Козлево. Стъпката се предприема заради изчерпване на капацитета на първата клетка в депото, въведено в експлоатация преди пет години с ресурс от близо 39 000 000 лева с подкрепата на оперативната програма “Околна среда”.
Общото събрание на сдружението е решило необходимите средства за новата клетка – монтиране на съоръжения, инсталации, площадки за третиране на отпадъците, да бъдат ползвани от общинските отчисления, направени по Закона за управление на отпадъците в Регионалната инспекция по околната среда и водите във Варна. Финансирането ще се разпредели между всички общини според населението, като с най-голям дял – от над 46 на сто, ще участва община Добрич.
Според подготвения инвестиционен проект капацитетът и на втора клетка ще бъде 240 000 кубически метра отпадъци. Регионалното депо обслужва 200 селища с около 190 000 души население. Годишно в депото постъпват около 45 000 тона отпадъци, съобщи кореспондентът на БТА Юлия Христова.

loading...