НАД 20 РАБОТОДАТЕЛИ СЕ ВКЛЮЧИХА В МЛАДЕЖКАТА ТРУДОВА БОРСА

0
1038

Специализирана трудова борса за младежи се проведе вчера в Добрич в Международния колеж.  В рамките на събитието бе представена информация за реализацията на проект „Нова възможност за младежка заетост”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 2014 – 2020. На участниците бе предоставена информация за търсещите работа младежи до 29 години, включително, и работодателите в област Добрич, както и други заинтересовани лица. Целта на събитието бе по-добра информираност по проекта, обратна връзка под формата на въпроси и отговори, дискусии.

Около двайсет търговски дружества и други институции се включиха в организираната от Агенцията по заетостта младежка трудова борса. Дори след края на туристическия сезон Регионалната асоциация на хотелиерите и ресторантьорите, Международният колеж в Добрич, както и туристически фирми,  продължават да търсят готвачи, сервитьори и камериерки. Машиностроителен завод предлага свободни позиции за инженер, компютърен специалист, специалист по маркетинг. Кадри с висше образование – главно счетоводители, търсят и редица частни фирми. Сред работническите професии с най-голям шанс за реализация са обучените в производството на мляко и млечни произведения, в хлебопроизводството,сладкарството, шивашкия отрасъл, мебелния бранш.Много търсени са и монтажници на отоплителни, газ- и климатични инсталации. Около 70 на сто от предлаганите работни места в предишни издания на младежката борса в Добрич се договарят веднага, коментира директорът на бюрото по труда в областния град.
Над 390 младежи, или 12 на сто от всички безработни, са регистрирани в бюрото по труда в Добрич, съобщи директорът на институцията Васил Сивков. По думите му, липсата на професионален опит, обучение, което не отговаря на изискванията на работодателите, и размерът на заплащането са сред главните препятствия за младите хора в намирането на работа. За мнозина от младите безработни месечно възнаграждение под 600 лева е неприемливо, коментира още Сивков. НДТ