НАД 17 МЛН. ЛВ. ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ СЪБРАХА ДАНЪЧНИТЕ

0
1070

НАП напомни по телефона на 203-ма добруджанци за неплатени данъци

17 400 000 лева просрочени данъчни и осигурителни задължения внесоха  добруджанци до края на юли след предприети действия от публичните изпълнители в местния офис на приходната агенция. По искане на органите на МВР, Агенция „Митници“, съдилищата и други държавни институции добричките данъчни са събрали 525 хил. лева от лица, които са „пропуснали“ да заплатят в срок наложените им глоби и наказателни постановления.
Ръководството на офиса е провело срещи с 49 длъжници, които имат просрочени задължения в размер на над 5000 лв. След проведените срещи доброволно внесените суми в бюджета надхвърлят 290 хил. лева. 203-ма добруджанци  бяха подсетени по телефона от НАП в края на месец юли, че имат просрочени данъчни задължения.
Телефонният контакт и личните срещи с длъжниците на приходна агенция се налагат като един бърз и ефективен метод за насърчаване на доброволното изпълнение на просрочените данъчни и осигурителни задължения. От НАП Добрич съветват лицата и фирмите, които имат временни затруднения за заплащането на просрочени  задължения, да потърсят контакт с публичните изпълнители от местния офис на Агенцията, за да бъде намерен начин за тяхното разсрочване и да се избегне налагането на принудителни мерки за тяхното събиране.
От началото на годината 20 фирми от региона са поискали и получили от НАП Добрич разрешение за неотложни плащания. Разрешенията за неотложни плащания позволява на фирмите да ползват за дейността си част от постъпващите по запорираната сметка суми, а останалата част да отиват за погасяване на просрочените данъчни и осигурителни задължения към бюджета.
Спрямо лицата, които отказват контакт с НАП и  не изпълнят доброволно своите задължения, се стига до прилагането на крайни мерки, като запор на банкови сметки и изземане на парични средства от касите на длъжниците. През месец юли публичните изпълнители от добричкия офис са посетили и иззели паричните средства от касите на 5 обекта. Сред тях са 2 магазина за автомобилни части, магазин за дрехи и питейни заведения. НДТ