„Многопрофилна болница за активно лечение – Добрич” АД /ОБЯВА/

0
1837

П  О  К  А  Н  А

„Многопрофилна болница за активно лечение – Добрич” АД гр. Добрич, ул. „Панайот Хитов” № 24 със Заповед № 309/ 17.12.2018 год. на Изпълнителния директор, обявява публичен търг чрез явно наддаване за отдаване под наем за срок от 24 месеца, на следните помещения с начална тръжна цена без ДДС, както следва:

№ 101- Кабинет с площ 13 кв.м.(30 куб.м.), находящ се на І етаж в Терапевтичен блок, с предназначение за медицинска дейност- 50,00 лева;

№ 104- Кабинет с площ 13 кв.м.(30 куб.м.), находящ се на І етаж в Терапевтичен блок, с предназначение за медицинска дейност- 80,00 лева;

№ 106- Кабинет с площ 13 кв.м.(30 куб.м.), находящ се на І етаж в Терапевтичен блок, с предназначение за медицинска дейност- 50,00 лева;

№ 4- Кабинет с площ 13,5 кв.м.(33,5 куб.м.), находящ се на V етаж в Терапевтичен блок, с предназначение за медицинска дейност- 50,00 лева;

№ 10- Кабинет с площ 13,5 кв.м.(33,5 куб.м.), находящ се на V етаж в Терапевтичен блок, с предназначение за медицинска дейност- 50,00 лева;

№ 33- Кабинет с площ 13,5 кв.м.(37,8 куб.м.), находящ се на ІІІ етаж в Терапевтичен блок, с предназначение за медицинска дейност- 50 лева;

№ 401- Кабинет с площ 11 кв.м.(30 куб.м.), находящ се на ІV етаж в Терапевтичен блок, с предназначение за медицинска дейност- 50 лева;

Стъпката за наддаване 10 % от първоначалната тръжна цена.

Търгът ще се проведе в сградата на „МБАЛ-Добрич” АД гр. Добрич в Приемната на Управлението на 28.12.2018 год. от 09.00 часа.

Тръжната документация се закупува от касата  на лечебното заведение всеки работен ден до деня предхождащ търга, от 08.30 лв. до 15.30 часа на стойност 24 (двадесет и четири) лева с ДДС.