МЛАДИТЕ ЧЕРВЕНОКРЪСТЦИ ОТЧЕТОХА ЕДНА УСПЕШНА ГОДИНА

0
838

На 23 януари в учебната зала на БЧК се проведе отчетното Общо събрание на клубовете на БМЧК Добрич. На форума присъстваха 14 делегати от 5 младежки клуба.

Гости на събранието бяха Деница Баръмова – директор на дирекция БМЧК, председателят на Областния съвет на БЧК  Добри Драгнев, директорът на Секретариата на Областния съвет на БЧК – д-р Артюн Еринозов, Виолета Каменова – специалист „Организационна дейност“, заместник-председателят на Общинската организацияна на БЧК в Тервел, Дарина Кобурова и доброволци.


По дневен ред, делегатите приеха Отчета за дейността на младежката червенокръстка организация за 2017 г. Отчете се активността, ангажираността и отговорността на доброволците във всички направления. Като едно от най- интересните събития през отчетната година, доброволците определиха Областното състезание на ученическите екипи по първа помощ, в чиято подготовка и обучение активно се включиха членовете на МАЕ. Акцентът  на отчетната 2017 година бе проектът за „Укрепване и развитие на МАЕ“, който беше одобрен от Дирекция БМЧК. Работата по него даде възможност на настоящи и нови членове на МАЕ да приложат знанията и уменията, придобити от заложените в проекта обучения. Постигна се сплотяване и работа в екип на членовете на МАЕ.


Делегатите обсъдиха и календарния план за дейностите  през 2018 г. В него са включени, както традиционните отбелязвания на тематични дни през годината, обучения в различните направления в дейността на БЧК/БМЧК, така и кампании, акции и програми за намаляване социалната и здравна уязвимост на децата и младите хора. Планът за годината беше гласуван единодушно от всички делегати.

На събранието се изказаха Деница Баръмова, д-р Артюн Еринозов, Добри Драгнев и Виолета Каменова. Всички гости благодариха за работата на доброволците и ръководството на БМЧК в Добрич и им пожелаха здраве и успехи през годината.

ОС на БЧК Добрич