МК ГЕРБ (СДС) внесе питане до кмета на община Добрич за наложената нова финансова корекция в размер 1, 329 млн. лева по договора за обществената поръчка за Пречиствателната станция за отпадни води, която е част от водния цикъл на Добрич. Въпросите за неизвестната до момента корекция бяха поставени по време на заседанието на ОбС – Добрич, проведено във вторник Питането от името на коалицията бе прочетено от съветника Иво Пенчев. Той обясни, че наложената корекция представлява 5 процента от стойността на цялата обществена поръчка за ПОСВ. По данни на ИСУН санкцията от 1 329 736.81 лева е заради „нарушения в документацията за обществени поръчки“. 1 196 497.18 лева от цитираната сума са средства от ЕС (БФП), а 133 239.63 лева са собствено финансиране.

След като изслуша въпросите, кметът Йорданов се оправда, че не е съобщил за корекцията, тъй като тя била буквално от последните дни. От отговора на ресорния зам.-кмет Росица Йорданова пък стана ясно, че съобщението е от 9 ноември 2020 г., но доста преди това общината е водила разговори с Управляващия орган по темата. Зам.-кметът Йорданова обясни, че основание за санкцията е въведено изискване в документацията на поръчката, според което за доказване на опит на участниците в процедурата се изисква удостоверение за въвеждане в експлоатация на изпълнените обекти. Според нея след извършените вече разходи по поръчката за пречиствателната станция стойността на корекцията е 1 033 703 лева. Удивително обаче бе твърдението на Йорданова, че корекцията още не била наложена, защото трябвало да се мине през още две инстанции. А после заяви, че на 23.11.2020 г. община Добрич обжалвала корекцията.

От отговора на администрацията не стана ясно с какви средства ще се покрие финансовата корекция. Не се разбра и  какъв е резултатът от обжалването на вече наложените 33 финансови корекции по осем инфраструктурни проекти, всички финансирани от ЕС. Припомняме, че едва след въпрос на общинския съветник от ГЕРБ (СДС) Зорница Михайлова общината призна през март за наложени ѝ корекции за 1 211 202 лева. Справка във ВАС показва, че съдът е отхвърлил жалбите на община Добрич срещу тези корекции и градската хазна е олекнала с 1 млн. лева.  Има ли финансов дефицит след наложените по-рано корекции и как ще се отрази новата милионна корекция на бюджета за 2021, администрацията не обясни.

ГЕРБ – Добрич

 

loading...