Най-после вчера започна разтоварването на азотния тор от заседналия край Камен бряг турски кораб Вера Су. Екипи на „Морска администрация“ извършваха подготвителна дейност, за да стабилизират кораба в хоризонтално положение. Маркирано беше и трасе за безпрепятствено приближаване до него. Специалната платформа, на която са инсталирани уредите за разтоварването на втечнения карбамид, е на метри от плавателния съд. Тя е снабдена с помпа за източването на втечнения азотен тор и хидравлика за отварянето на капаците на хамбара.

Министърът на околната среда и водите Асен Личев се очакваше да пристигне на място с кораб на Гранична полиция, за да наблюдава отблизо хода на спасителната операция по разтоварването на кораба.

Екипите на БД „Черноморски район“ и Регионална лаборатория – Варна, под прякото ръководство на заместник-министъра на околната среда и водите Петър Димитров са на място и продължават да следят състоянието на водите в Черно море в непосредствена близост до заседналия кораб „Вера Су”, с цел проследяване на операцията по разтоварване на кораба.

Работата ще върви денонощно. Причините за това са две – хидравликата на кораба е наводнена и няма възможност да се отварят и затварят капаците, които пазят товара, а освен това екипите имат около два дни подходящо време, за да прехвърлят торовете.

Очакването е операцията да е сложна и трудна. Платформата, на която е инсталирано цялото нужно оборудване, ще се закрепи за дъното, а общо четири баржи ще поемат товара. В момента в района почти няма вълнение. Изпомпва се водата от машинното отделение на плавателния съд. Беше направен и поредният водолазен оглед, за да се гарантира безопасността на акцията по разтоварването на „Вера Су“.

Корабът е обследван за нови пробойни. Отстранени са падналите предмети и опасни пластмасови материали от корпуса. Поставени са допълнителни котви с цел стабилизиране.

Предвидено е прикрепянето на баржа с външна хидравлика към заседналия кораб. Така ще се контролират процесът по отваряне и затваряне на хамбара и цялостното управление на плавателния съд. Втечненият карбамид ще се изпомпва с трите баржи, предоставени от Европейската агенция за морска безопасност. Той ще се претоварва на специализирания танкер „GALAXY ECO“. Карбамидът ще бъде извозен до Пристанище Варна-Изток, където ще се натовари на вагони на БДЖ.

След разтоварването корабът ще бъде освободен, провлачен и приет в място за убежище. Преди това ще се заздрави и укрепи корпусът му.

Спазени са всички насоки и изисквания на Министерството на околната среда и водите, като компетентен орган с цел еколого щадящо разтоварване, превоз и депониране на товара, уверяват от транспортното ведомство.

В Изпълнителната агенция по околна среда към МОСВ е изготвено Техническо задание за анализ и оценка на въздействието върху акваторията на Черно море в района на Защитена местност „Яйлата“ вследствие на авариралия кораб „Вера Су“. Целта е да се определи степента на въздействие върху морската среда и нейните обитатели и идентифициране на евентуални екологични рискове.

В Техническото задание са определени дейности за анализ на очакваните въздействия върху морските организми и върху екологичното състояние на морските води и за оценка на възможни щети върху морската флора и фауна, морските хабитати и крайбрежните морски води.

На Института по океанология е възложено също въз основа на анализите и оценките да се направят изводи, има ли и в каква степен увреждане на видове и природни местообитания, предмет на опазване, и на видове със стопанско значение в морската среда; нанесени ли са и в каква степен екологични щети и значително отрицателно въздействие върху запазването на „благоприятно консервационно състояние“ на защитената местност, по смисъла на Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети.

В знак на добросъседско отношение и превенция на възможен риск, министър Асен Личев изпрати и писма до министрите на околната среда на Румъния и Република Турция, предоставяйки информация за актуалната ситуация със заседналия в близост до Камен бряг кораб „Вера Су“.

В писмата се отбелязва, че екипите за наблюдение на МОСВ са на място от първия ден на инцидента, извършват регулярен мониторинг на водите, предписват указания на компетентните власти за предотвратяване на замърсяване на морската среда, като взетите проби досега не показват възможност за трансгранично замърсяване. НДТ

 

loading...