Министерски съвет отпусна 5369 лв. на Община Каварна за ликвидиране на последствията от засядането на „Vera Su“

0
121

Със същото Постановление е одобрена и се отпуска сума за организиране и провеждане на републиканските състезания „Млад огнеборец“

С Постановление № 154 от 5 юли т.г., публикувано в брой 53 на Държавен вестник от 8 юли 2022 г. Министерски съвет одобрява допълнителни разходи/трансфери за 2022 година от Закона за държавния бюджет за настоящата година  за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последствия от бедствия. В член 1, ал.2, т. 7 е одобрен трансфер в размер на 5369 лв. по бюджета на Община Каварна за спешни и неотложни аварийно-възстановителни работи за ликвидиране на последствията от частично бедствено положение, предизвикано от засядането на моторен кораб „Vera Su“ край брега на местността Яйлата, с. Камен бряг.

В същото Постановление от одобрените средства по бюджета на Министерство на вътрешните работи са предвидени 31 370 лв. за организиране и провеждане на XXI републикански състезания на младежките противопожарни отряди „Млад огнеборец“ – 2022 г., в кк „Албена“.