Убедени сме, че ще ви бъде любопитно или поне полезно, а може би и забавно, да видите статистическата справка за минималната работна заплата в България, предложена от сайта https://www.kik-info.com. Много, много по-интересно би било, ако заедно с тази справка можеше да има и една съпътстваща за покупателната способност, допълнена с разходите за здравеопазване, образование, обществен транспорт, наем за жилище, лихви при кредит и т.н. Но и това е добре, който иска – ще намери, казва народът, това не важи за управляващите преди, сега и в бъдеще, поне близкото.

Година Срок Месечна Часова Нормава нетивно основание
2019 01.01.2019 – 560.00 3.37 ПМС № 320/20.12.2018 г.
2018 01.01.2018 – 31.12.2018 510.00 3.07 ПМС № 316/20.12.2017 г.
2017 01.01.2017 – 31.12.2017 460.00 2.78 ПМС № 141/13.07.2017 г.
2016 01.01.2016 – 31.12.2016 420.00 2.50 ПМС № 375/28.12.2015 г.
2015 01.07.2015 – 31.12.2015 380.00 2.21 ПМС № 139/04.06.2015 г.
01.01.2015 – 30.06.2015 360.00 2.20 ПМС № 419/17.12.2014 г.
2014 01.01.2014 – 31.12.2014 340.00 2.03 ПМС № 249/31.10.2013 г.
2013 01.01.2013 – 31.12.2013 310.00 1.85 ПМС № 250/11.10.2012 г.
2012 01.05.2012 – 31.12.2012 290.00 1.73 ПМС № 300/10.11.2011 г.
01.01.2012 – 30.04.2012 270.00 1.61 ПМС № 180/30.06.2011 г.
2011 01.09.2011 – 31.12.2011 270.00 1.61 ПМС № 180/30.06.2011 г.
01.01.2011 – 31.08.2011 240.00 1.42 ПМС № 326/30.12.2009 г.
2010 01.01.2010 – 31.12.2010 240.00 1.42 ПМС № 326/30.12.2009 г.
2009 01.01.2009 – 31.12.2009 240.00 1.42 ПМС № 1/10.01.2009 г.
2008 01.01.2008 – 31.12.2008 220.00 1.30 ПМС № 1/11.01.2008 г.
2007 01.01.2007 – 31.12.2007 180.00 1.07 ПМС № 324/06.12.2006 г.
2006 01.01.2006 – 31.12.2006 160.00 0.95 ПМС № 8/20.01.2006 г.
2005 01.01.2005 – 31.12.2005 150.00 0.89 ПМС № 12/21.01.2005 г.
2004 01.01.2004 – 31.12.2004 120.00 0.71 ПМС № 7/16.01.2004 г.
2003 01.01.2003 – 31.12.2003 110.00 0.65 ПМС № 1/03.01.2003 г.
2002 01.01.2002 – 31.12.2002 100.00 0.59 ПМС № 209/21.09.2001 г.
2001 01.10.2001 – 31.12.2001 100.00 0.59 ПМС № 209/21.09.2001 г.
01.04.2001 – 31.09.2001 85.00 0.50 ПМС № 64/16.03.2001 г.
01.01.2001 – 31.03.2001 79.00 0.47 ПМС № 213/09.10.2000 г.
2000 01.10.2000 – 31.12.2000 79.00 0.47 ПМС № 213/09.10.2000 г.
01.02.2000 – 30.09.2000 75.00 0.45 ПМС № 12/14.02.2000 г.
01.01.2000 – 31.01.2000 67.00 0.39 ПМС № 132/25.06.1999 г.
1999 05.07.1999 – 31.12.1999 67.00 0.39 ПМС № 132/25.06.1999 г.
01.07.1999 – 04.07.1999 67 000.00 390.00 ПМС № 7/19.01.1999 г.
01.01.1999 – 30.06.1999 61 000.00 368.95 ПМС № 7/19.01.1999 г.
1998 01.09.1998 – 31.12.1998 53 500.00 314.70 ПМС № 197/21.08.1998 г.
01.04.1998 – 31.08.1998 50 940.00 299.65 ПМС № 92/17.04.1998 г.
01.01.1998 – 31.03.1998 48 700.00 286.47 ПМС № 12/22.01.1998 г.
1997 01.10.1997 – 31.12.1997 45 500.00 268.66 ПМС № 415/05.11.1997 г.
01.05.1997 – 30.09.1997 41 290.00 243.80 ПМС № 181/02.05.1997 г.
01.04.1997 – 30.04.1997 29 920.00 176.67 ПМС № 123/27.03.1997 г.
01.03.1997 – 31.03.1997 17 600.00 103.92 ПМС № 64/24.02.1997 г.
01.02.1997 – 28.02.1997 11 000.00 64.95 ПМС № 34/06.02.1997 г.
01.01.1997 – 31.01.1997 5 500.00 32.35 ПМС № 245/26.09.1996 г.
1996 01.10.1996 – 31.12.1996 5 500.00 32.35 ПМС № 245/26.09.1996 г.
01.07.1996 – 30.09.1996 4 000.00 23.53 ПМС № 172/18.07.1996 г.
01.04.1996 – 30.06.1996 3 040.00 17.88 ПМС № 56/20.03.1996 г.
01.01.1996 – 31.03.1996 2 760.00 16.30 ПМС № 222/23.11.1995 г.
1995 01.10.1995 – 31.12.1995 2 760.00 16.30 ПМС № 222/23.11.1995 г.
01.07.1995 – 30.09.1995 2 555.00 15.09 ПМС № 166/16.08.1995 г.
01.04.1995 – 30.06.1995 2 450.00 14.47 ПМС № 98/15.05.1995 г.
01.01.1995 – 31.03.1995 2 143.00 12.58 ПМС № 268/16.11.1994 г.
1994 01.10.1994 – 31.12.1994 2 143.00 12.58 ПМС № 268/16.11.1994 г.
01.07.1994 – 30.09.1994 1 814.00 10.65 ПМС № 146/01.08.1994 г.
01.01.1994 – 30.06.1994 1 565.00 9.18 ПМС № 27/07.02.1994 г.
1993 01.10.1993 – 31.12.1993 1 414.00 8.34 ПМС № 214/12.11.1993 г.
01.07.1993 – 30.09.1993 1 343.00 7.92 ПМС № 149/03.08.1993 г.
01.03.1993 – 30.06.1993 1 200.00 7.08 ПМС № 65/26.03.1993 г.
01.01.1993 – 29.02.1993 890.00 5.25 ПМС № 135/17.07.1992 г.
1992 01.07.1992 – 31.12.1992 850.00 4.72 ПМС № 135/17.07.1992 г.
01.01.1992 – 30.06.1992 620.00 3.44 ПМС № 129/05.07.1991 г.
1991 01.07.1991 – 31.12.1991 620.00 3.44 ПМС № 129/05.07.1991 г.
01.05.1991 – 30.06.1991 505.00 ПМС № 85/1991 г.
01.04.1991 – 30.04.1991 518.00 ПМС № 85/1991 г.
01.02.1991 – 31.03.1991 435.00 ПМС № 8/1991 г.
01.01.1991 – 31.01.1991 210.00 ПМС № 21/1991 г.
1990 01.12.1990 – 31.12.1990 210.00 ПМС № 21/1991 г.
01.09.1990 – 30.11.1990 191.00 ПМС № 217/1990 г.
01.07.1990 – 31.08.1990 165.00 ПМС № 49/1990 г.
1989 01.07.1989 – 30.06.1990 140.00 ПМС № 97/1988 г.
1985 01.10.1985 – 30.06.1989 120.00 ПМС № 56/1985 г.
1984 01.09.1984 – 30.09.1985 110.00 ПМС № 16/1984 г.
1979 01.10.1979 – 31.08.1984 100.00 ПМС № 50/1979 г.
1973 01.06.1973 – 30.09.1979 80.00 ПМС № 6/1973 г.
1970 01.01.1970 – 31.05.1973 65.00 ПМС № 33/1969 г.
1968 01.01.1968 – 31.12.1969 60.00 ПМС № 63/1967 г.
1965 01.10.1966 – 31.11.1967 55.00 ПМС № 53/1965 г.