Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни с нов дом

0
169
Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни с нов дом
Кметът на Добрич Йордан Йорданов откри днес официално новия дом на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. Комисията вече ще се помещава в административна сграда на адрес: град Добрич, ул. „Независимост“ №7Б. Тук ще се осъществява консултативна и възпитателно-корекционна дейност с деца и техните родители, както и дейности по превенция на противообществените прояви. Сградата е с цялостен ремонт на фасадите – нова дограма, топлоизолация и полимерна мазилка, ремонт на покрива, подмяна на електроинсталациите на втори и трети етаж, подмяна на ВиК инсталация, изграждане на отоплителна инсталация и газификация. Инвестицията е на Община Добрич и ще допринесе до осигуряване на качествени условия з превенцията на противообществени прояви на малолетни и непълнолетни.
Предоставяме Ви линк, за да се запознаете с всички извършени дейности: https://drive.google.com/…/11Xqu9ZfhN-FbPO1Gu5y…/view…