МЕМОРАНДУМ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ АКАДЕМИЧНАТА ОБЩНОСТ И АПЕЛАТИВНИЯ СЪД

0
705

Меморандум за сътрудничество и партньорство между Апелативен съд Варна, Икономически университет и ВСУ ”Ч. Храбър” ще бъде подписан днес. Целта на документа е чрез гражданско наблюдение върху всички категории дела, разглеждани в Апелативен съд Варна, да се създадат условия за повишаване на обществената осведоменост относно съдебните процедури, което ще позволи повече доверие в правораздаването.

Наблюдението ще се осъществява като се активира ресурса на академичната общност във Варна и по специално изработена Методика.
Документът ще бъде подписан от председателя на Варненския апелативен съд Ванухи Аракелян, от ректора на ИУ проф.д-р Пламен Илиев и от ректора на ВСУ проф. д-р на психологическите науки Галя Герчева.
Ще бъдат изготвени универсални карти за наблюдение на следните показатели, като публичност и прозрачност на съдебните процедури, разбираемост на съдебните процедури, етично поведение на магистратите, достъпност до съдебната среда, ефективност на електронните услуги.
Студентите, които ще осъществяват гражданското наблюдение ще бъдат избирани на принципа на случаен подбор. Наблюдението ще бъде провеждано при спазване принципа на „внезапност”, без предварителен график.
НДТ