Гледайки последните няколко седмици по телевизията, как хората се оплакват от това, че от неразумни постъпки измират пчелите на планетата, си припомних, че  в книгата Зоар /книга, написана преди 2 000 год./ има притча за двама човека, плаващи в една лодка (цялото човечество се намираме в една лодка). Единият човек започнал да пробива дупка под себе си. Другарят му го попитал: ”Защо пробиваш дупка в лодката?” А пробиващият дупката му отвърнал: „Какво те засяга тази работа, аз пробивам под себе си!”. Явно си мисли, че няма отношение към другите и причинява вреда само на себе си. И как да разбере, че той зависи от всички и всички зависят от него, ако той самият не чувства това?

Та, по въпроса за пчелите, всички казват колко е неразумно това и че с тези действия обричаме планетата и нашето съществуване на самоунищожение. И толкова… ”Керванът си върви и кучетата си лаят”. Говорим, разсъждаваме правим дълбокомислени  анализи, обвиняваме, критикуваме, но като че ли само от гледна точка на наблюдатели. За съжаление, такова усещане имам. И при всеки репортаж ми става все по-жал за нас, за децата ни, за бъдещето ни, за това, че сме уж мислещи и разумни същества, а си създаваме проблеми, които трудно могат да бъдат поправени.  Нашият егоизъм до такава степен ни е заслепил и така е нараснал, че все по-малко се интересуваме от другите хора, от това, че с действията си вредим на Природата, а с това и на самите себе си. А колко е лесно да спрем, да се огледаме и да видим какви сме ги „сътворили” до сега в исторически порядък от време. В името на парите и собственото си величие унищожихме много видове животни,  растения, нарушихме екологията и през цялото време воюваме и се избиваме. Науката Кабала ни учи, че ние живеем в интегрален свят, в който зависим един от друг. И дупките, които пробива всеки един от нас в лодката, в която плуваме,  ще я накарат да потъне, без да усетим вина. Защо? Защото си мислим, че винаги другите са по-виновни от нас. Или пък, че някой друг след нас ще оправи нещата.

Ето какво ни казва по темата в едно интервю в ТВ програмата „Новини с Михаел Лайман”, ръководителят на Международната академия по Кабала:

„Продължава масовото измиране на насекомите. Тяхното намаляване може да доведе до катастрофален колапс, така казват учените. В продължение на две десетилетия са изчезнали повече от 40% от видовете. Отивайки си, те ще вземат със себе си и другите животни.

След тях ще пострадат птиците, влечугите, амфибиите, рибите и разбира се, човекът. Ще се увеличи броят на хлебарките, мухите – това  пишат анализаторите. Земята постепенно умира. Пчелите изчезват. Казват, че това е основанието, че ще стане лошо. И разбира се, че това е вярно. Защото пчелите са необходими в процеса на размножаването на растителния свят. Това е проблем!”

       На въпроса, може ли е да бъде спрян този процес  с научни методи, както сега се опитват да го правят,

професор Лайтман отговаря: „Не, не може да се направи така. По никакъв начин. Да се направят изкуствени пчели ли? Пчели – роботи”?  Аз не вярвам в никакви изобретения на човека, в които се инвестират милиарди. Аз не вярвам, че те могат да помогнат да се спре моралното падение на човечеството, падението на човечеството в неговите отношения един към друг, да помогнат на човечеството да оцелее. Човечеството върви към състояние, когато  само ще се погребе.

Всички тези научни изобретения, напротив ни объркват. Ако ги нямаше, отдавна щяхме да си зададем въпроса: „Какво да правим?!”

Преминаваме през всичко това в науката, вярвайки, че ако вложим милиарди долари, всичко ще бъде наред, че ще измислят всичко за нас и ние ще продължим да почиваме върху лаврите. Няма да се получи.

Ние трябва да разберем, че само промяната ни към света, към себе си, между нас, ще направи света интегрален и ще възстанови всичко, което е необходимо за правилното интегрално развитие на природата. Природата е затворена система и ако в тази система нарушаваме нейната интегралност, никой няма да я запълни. Дори, ако я нарушаваме с мислите си, а не само с действията си.

Работата е в това, че ние още се надяваме и мислим: „Ще изградим оранжерии. Една оранжерия може да замени милион хектара земя. И всичко ще бъде нормално. В оранжерията нищо не трябва, ще опрашваме растенията, нещо ще направим“.

       За съжаление, няма да се получи! Природата действа много мъдро. Тя трябва да ни доведе до определено състояние, за да се променим. Ние да се променим! Не просто да поправим това, което сме развалили, а ние трябва да се променим!… А ние не искаме.

Ние правим всичко, продължаваме да се разселваме по целия свят, опитваме се да покорим природата, опитваме се по някакъв начин да напълним егоизма си и в крайна сметка никой не е щастлив.”

Цялото човечество уважава учените, констатира водещият на предаването – нобеловите лауреати, професорите, които правят различни изследвания, изобретяват нещо. Но, когато говоря с вас, имам усещането, че те са като деца. Не разбират най-важното.

„Приветствам науката, казва проф. Лайтман – само във вида, в който ни позволява да видим интегралността на природата, където всичко е затворено, всичко е взаимно зависимо. Усещането на интегралността, на хармонията на природата е много важно за човека. Изхождайки от това, той сам започва да се стреми към хармония, към интегралност.

Затова е необходимо да се говори, тези постижения,  тези изводи трябва да вземем от науката  и по такъв начин да ги въведем в човешкото общество. Всички останали научни постижения в крайна сметка няма да донесат на човека никакво щастие. Само  нещастие, което все пак ще ни доведе до състояние, когато ще бъдем принудени да се променим. И всички други изводи, които по научен път могат да ни доведат до нещо, са несъстоятелни. А какво да  направим, за да не изчезнат насекомите, за да бъде нормална екологията?

Трябва само да се обясни на човека, че той е интегрално същество и е задължен да се приведе към правилно взаимодействие с природата. И тогава ще видим, както се говори в Библията, че всичко, абсолютно всички животни, растения, нежива природа, ще стигнат до хармония след човека. „И ще живее мирно вълкът с агнето, и малкото дете ще ги храни”.

От ТВ програмата „Новини с Михаел Лайтман”

Наистина е много важно, да се чуват такива учени като проф. М. Лайтман, който разкрива пред нас същността на науката Кабала. А тя ни доказва, че ние наистина живеем в интегрална система, в която всеки зависи от всеки. И това, че си мислим, пробивайки малки дупки в лодката, в която плуваме всички 8 милиарда човека, че тя няма да пострада, е абсолютно погрешно. И това, че за да спечелим малко повече пари, можем да си позволим да унищожаваме пчелите и Природата около нас, е абсолютно неразумно. Редно е да се замислим за това, което е написано в старозаветните писания: „Не прави на другия това, което е ненавистно на теб.” Разбира се, тук не става въпрос за това, че с пръскането на пестициди или някакви други препарати, ще бъдат унищожени на някого няколко кошера пчели, а за системно нанасяне на вреда на цялата екологична система. А тя пък ще ни го върне многократно във вид на болести, бедствия и глад. Природата е създадена в равновесие и хармония и само ние, и всеки един от нас с нашия егоизъм нарушаваме тази хармония и водим нашето съществуване към гибел. Науката Кабала ни разкрива смисъла на нашето съществуване, а то не е нито в парите, нито във войните, а в това да почувстваме, че цялата нежива, растителна и животинска природа е част от нас и нашето съществуване.

Георги ГРАДИНАРОВ