Какво е това реалност? Това, което виждам, чувам, вкусвам, пипам или усещам с обонянието си. Това са моите  сетива, чрез  които възприемам света около мен.  И всички ние възприемаме този свят с едни същи сетива. И защо, ако има нещо извън моята…(нашата) реалност, аз не съм в състояние да го видя или усетя. Не, че много хора се интересуват от това, но все пак има и такива, които искат да разберат – зад предела на тази реалност съществува ли нещо друго. Има ли изобщо нещо извън нея, или това е всичко, което ни е дала природата. Мозъкът ни работи едва на 10  процента, очите ни виждат само определен светлинен спектър, а слухът ни възприема звуци в определен диапазон. Защо? Нали сме най-съвършеното същество на земята?  А нямаме такава способност да възприемаме цялото мироздание. Дори и съвременната наука не може да даде обяснение, защо сме устроени така. Защо възприемаме толкова ограничено света? И ако го възприемаме по друг начин, какво от това? Не, че 90 и повече процента от хората това ги вълнува, но ако искаме да разберем защо сме тук и какъв е смисълът на съществуването ни, тези въпроси вървят ръка за ръка. Изписани са томове с какви ли не теории и книги с предположение за реалността, за бъдещето ни, но няма единно доказателство какво ще се случи с нас утре, след 5 год. или след 100. Малко хора си задават  въпроса дали – ако знаем бъдещето си, това ще е за добро или лошо. Или може би Природата умишлено ни  поставя в такава ситуация, че сами, разбирайки, че се намираме в почти задънена улица, да поискаме да разкрием по-дълбоко нейната същност. Онази скрита част, която може да се окаже основа или корен на съществуването ни. Ако се научим обаче да разчитаме кабалистичните източници и книги, които са ни оставили мъдреците, ще разберем защо всичко се е случило така в историческия порядък от време  до ден днешен и какво предстои. И тук се сетих за една особена книга, за която дори и в Уикипедия няма истинско описание. Защо? Защото това е необичайна книга. Това е книга, която включва в себе си всичко – цялото мироздание и нас в това мироздание. Цялата история и нас в тази история. Цялото бъдеще и нас в това бъдеще. Това е най-загадъчната книга, не само по съдържание, а и по нейното написване и достигането й до нас. Това е книгата „Зоар“. Голяма част от обичащите да четат, ще кажат „аз не съм чувал за такава книга“. Или, ако съм чувал, то е нещо мистично и неразбираемо. Вярно е! Дори да я намериш и четеш, няма да я разбереш. Не защото в оригинал е написана на арамейски език, тя днес е преведена на почти всички езици,  а защото е написана на нивото на висшата реалност, която ние така или иначе не можем да  усетим. И в крайна сметка, какво толкова съдържа тази книга, че е толкова ценна?

„Дълбочината на мъдростта, съдържаща се в книгата «Зоар», е заключена с хиляди ключове, а човешкият език е беден и оскъден, и не може да ни послужи за достойно и достатъчно изразяване, за да ни донесе пълния смисъл, макар и на едно предложение от книгата «Зоар» до самия край.“ Така е описана „Зоар“ във филма „История на Кабала“.

Няма друга книга, около която да съществува такава тайнственост, спорове, загадки, колкото са се натрупали за тези дълги години около книгата „Зоар“. Историята на нейното написване, изчезването й, появяването й отново в наши дни, прилича по-скоро на голям детективски роман. Книгата  „Зоар“, означаваща „сияние“,  е книга, съдържаща предсказания, които могат да разшифроват само кабалистите. Тя е написана в средата на втори век, в малката пещера Идра Раба, закътана в горите на гр. Цфат, в Израел, в подножието на планината Мирон. Защо в пещера? Защото, както обикновено, по това време такива хора са били преследвани, измъчвани и убивани заради притежаваната мъдрост и знание. Написана е от един от най-големите кабалисти – Рашби, заедно с неговите 9 ученика. Книгата е написана на арамейски. В нея пише за всичко – за мира и за войната, за човека и властта, за съзиданието и разрушението, за управлението на вселената и за бъдещето на човечеството. За пророчествата на Нострадамус, всички открития на Галилей, на Нютон, на Айнщайн,  всичко е   записано в тази книга. Книгата „Зоар“ е короната на науката Кабала. Не е случайно, че тя има специално място в съкровищницата на човешкото наследство.  И не е случайно, че тя събужда такъв респект. В тази книга има велик дар, който ние сме получили пряко от онези, които  са я написали. Това е особена  сила, която е способна да ни доведе до добрина, безкрайност и съвършенство. „Зоар“ е била скрита 900 год. от написването й през втори век, тъй като тези, които са я написали, разбрали, че по това време хората не са били готови за нея и би могло  да  разберат погрешно съдържанието й. И за това тази книга е затворена, зашифрована. За разбирането й трябва да се знае кодът. И как да разбием този код и да разкрием написаното като в сейф? Ключът към книгата „Зоар“, това е правилното възприемане на реалността. Написано е „Човекът, това е малък свят“ и в това се заключава цялата тайна. Как аз възприемам света около мен. И тук скептиците ще кажат, какво има толкова за възприемане и какво има толкова тайно. Имам 5 сетива и с тях възприемам реалността. Такава, каквато я възприемат всички. Да! И точно в това се крие тайната. Че светът извън нас е илюзия. И ето, аз веднага изригвам, реагирам и започвам да се съпротивлявам на това твърдение. Не мога да го повярвам. Категорично това не е истина. Това наистина е някаква мистика.

Може и така да е! Но квантовата физика миналия век доказа, че цялата действителност пред мен зависи от мен самия и тя  се променя (както казват изследователите) в зависимост от наблюдателя. А наблюдателят съм аз. И какво излиза, ако аз променя себе си като наблюдател, променям и действителността около себе си. Тук не става въпрос да си сменя дрехите, а вътрешни свойства и състояния.

Та книгата „Зоар“ е написана по необичаен начин. И авторите – 10 кабалисти, са започнали да измерват, да чувстват, да виждат какво е свойството отдаване, свойството на Мирозданието. Разкрили са висшето състояние на Вселената. Разкрили са кода на съществуването ни извън нашите 5 сетива.

И защо ни е това? На кого е необходимо всичко това? Освен на малкото любопитни многознайковци, които искат да знаят  всичко и да изтъкват колко са велики. Може и така да е. Но тази древна наука казва съвсем друго. И то е да достигнем и разкрием тази висша реалност, която е основа на съществуването ни. Разкривайки я, ще разберем и смисъла на съществуването ни като цяло и смисъла на съществуването на всеки един от нас поотделно!

Георги ГРАДИНАРОВ

 

loading...