Действително, необходимо ли е да знаем,  какво  включва  понятието  реалност и как я възприемаме. Нали все пак имаме пет сетивни органа и чрез тях възприемаме всичко. Всичко, което е около нас – хората, природата, животните. Небето, земята, планините, реките. Всичко! Това е светът, който ме заобикаля и в който живея. За мен това е реалността и отговорът ми е много прост.

Науката Кабала обаче ни дава други отговори. Тя ни разкрива друга, непозната за нас реалност. И тя е истинската. Тази, която е вътре в нас, но ние не я усещаме. Защо? Защото ни липсват сетива за това. И ако е така в действителност,  можем ли тогава  да определим какъв действително е светът, в който живеем и има ли нещо извън нас? Или мирозданието, вселената около мен, аз, другите – всичко това е само илюзия? На този въпрос човек не може да отговори, изхождайки от петте си сетивни органа, които притежава. За това Кабала казва, че трябва да придобием шести сетивен орган и тогава ще видим себе си и тази илюзия, която наблюдаваме около нас. А усещанията и впечатленията, които получаваме отвън и това как възприемаме външния свят, се нарича висш свят.

Ето какво казва в част от беседа за възприемане на реалността световно  известният  учен-кабалист проф. Михаел Лайтман:

«В много кабалистични източници се говори за проблема за възприемането на реалността, при това в източници, които са вече на няколко хиляди години: в „Книга Зоар″,  например, написана преди 2000 години.

Кабала винаги е оценявала нашия свят от гледна точка на духовното. Тоест, кабалистът – това е човек, който се издига на друго ниво, в друго измерение и вече оттам наблюдава нашия свят и онзи свят, който му се е разкрил, като едно единно цяло. От тази гледна точка той  оценява изобщо цялата обстановка и нашите общи илюзии.

Нашият свят действително е свят на илюзиите. Най-малко, по отношение на всяко от живущите творения, той изглежда различно. И поради това у нас съществува илюзията за съществуването на някакъв определен свят – нашия свят.

Ако ние имахме други сетивни органи, щяхме да го виждаме различен. Представете си, че виждахме в инфрачервени, ултравиолетови или в рентгенови лъчи, ако усещахме в друг диапазон честотата на звуците, тактилните или обонятелни усещания, то нашият свят, тоест цялата сума от възприятия би била съвършено различна и би ни рисувала друга картина. Ние знаем, че кучето възприема света в разнообразие от миризми, а змиите – в температурни измерения, те виждат другояче. Ако ние бяхме лишени от зрителния си орган, който ни снабдява с 90 процента от информацията, то ние, възприемайки я по друг начин, бихме се приспособили към обкръжаващия ни свят: ако аз не виждах тези предмети, те биха съществували за мен благодарение на наличието на тактилни усещания и изхождайки от тях аз бих изграждал модела на света вътре в себе си.

Тоест, ако ние сменим нашите пет сетивни органа – зрение, слух, обоняние, осезание и вкус – с други, в други диапазони, то естествено, картината на света би била друга. И изхождайки от това, ние разбираме, че светът е субективно усещана от нас реалност, наша реалност, която съществува вътре в нас. Ако ние добавим в себе си други сетивни органи, то ние неузнаваемо ще допълним картината на изменения свят. Но ние дори не си представяме какво именно не ни достига.

Кабалистите добавят към своите пет обичайни човешки сетивни органа още един допълнителен орган, който се нарича „душа″. Това не е просто допълнителен сетивен орган – той действа на принципно друга основа – не на поглъщане, а на отдаване, тоест той поглъща външната информация, уподобявайки се на онова, което се намира извън него самия. И тогава той усеща истинското – не изопаченото, не раздразненото от собственото тяло, от собствените параметри – изображение на външния свят. С това се отличава кабалистичното възприемане на действителността от нашето, егоистично възприемане на действителността.

Алтруистичното възприемане не изопачава картината на света, то дава усещане, осъзнаване, разбиране на света такъв, какъвто той е, независимо от наблюдателя. И в това е най-главното преимущество на Кабала. Поради това тя се нарича „наука Кабала″ – наука за получаването, наука за възприятието. Да овладее такава картина на света и вече изхождайки от нея, да гледа на нашите илюзии и на всички метаморфози, които стават с нас – нашето тяло умира, ние получаваме друго тяло, съществуваме в него, съществуваме извън него – това може да направи само човек, който наблюдава света действително обективно» – казва проф. Лайтман.

И продължава: ”Какво излиза, че има само една реалност – висшата сила. В степента, в която разкриваме тази сила, ние се намираме в реалността. Ако не я разкриваме, значи се намираме в илюзия.

Излиза, че и нашето днешно състояние, в което висшата сила е скрита от нас, е илюзия. Така е и написано във „Въведение в книгата Зоар“, че целия свят, който виждаме пред себе си, е само наша фантазия, но доста сложна, може дори да се каже хитра.

Всъщност, както обяснява науката Кабала, ние не виждаме пред себе си реалността, а само си я въобразяваме вътре в нас. Струва ни се, че тази вътрешна фантазия съществува реално и извън нас.

Представете си, че всичко, което виждаме наоколо, което усещаме, чуваме, вдишваме, всички впечатления в петте ни сетивни органа, всъщност се намира вътре в нас. И не вътре в тялото, защото то също е въображаемо, а в този сетивен орган, който се нарича „желание за наслаждение“. Това желание включва в себе си: зрението, слуха, обонянието, вкуса и осезанието” – казва още проф. Лайтман.

На практика, какво излиза, че  според науката Кабала, няма реалност извън мен. Това наистина изглежда като фантазия, но все повече учени достигат до такова заключение. Проблемът е, че ние – като обикновени хора, си задаваме въпроса, защо е устроен така светът. Защо тази илюзия ми се струва толкова реална, че аз – като егоистично същество, не мога да приема друга картина?

Ако искаме да научим нещо повече за това, което казва  науката Кабала за реалността и възприемането й, може да посетим сайта http://www.kabbalah.info/bg/ или да се включим в курсовете за обучение, които се организират от Международната академия по Кабала в България. Такива предстоят в градовете София, Пловдив, Варна  и Добрич.

Освен това Международната академия по Кабала – Бней Барух, от 08.11.2019 г до 10.11.2019 г., организира Европейски конгрес по Кабала в България,  в хотел Самоков в Боровец. Под ръководството на проф. М. Лайтман – участниците в конгреса ще се докоснат до тази велика мъдрост и заедно със стотиците присъстващи  ще почувстват на практика какво е Кабала и защо е необходимо да я изучваме.

Георги ГРАДИНАРОВ

 1. ДОБРУДЖАНЦИ
 2. НДТ – НОВА ДОБРУДЖАНСКА ТРИБУНА – NDT NEWS
 3. ДОБРИЧ: ВЧЕРА-ДНЕС-УТРЕ
 4. ВИЖДАМ ТЕ КАТ – БЪЛГАРИЯ
 5. МУЗИКА ЗА ДУШАТА – ВАШИТЕ ЛЮБИМИ ПЕСНИ И МЕЛОДИИ
 6. БЪЛГАРИТЕ
 7. РИБОЛОВ
 8. ГЮВЕЧ
 9. БЪЛГАРИЯ-ТУРЦИЯ BULGARIA-TURCIA
 10. България – Китай 中国保加利
 11. ВСИЧКО НАКУП В PINTEREST
 12. ЯБЪЛКИТЕ НА РАЗДОРА: жени – пари – власт
 13. ЯБЪЛКИТЕ НА РАЗДОРА 2: жени – пари – власт
 14. ЗВЕЗДИТЕ НА ИНСТАГРАМ – STARS OF THE INSTAGRAM – ЗВЕЗДЫ ИНСТАГРАМА
 15. ВСИЧКО НАКУП В PINTEREST

 

 

 

loading...