МЕЖДУНАРОДНА АКАДЕМИЯ ПО КАБАЛА: ЗОАР НА БЪЛГАРСКИ

910

„Книгата „Зоар” е основната и най-известна книга от цялaта многовековна кабалистична литература. В нея пише за всичко – за мира и за войната, за човека и властта, за съзиданието и разрушението, за управлението на Вселената и за бъдещето на човечеството. Въпреки, че книгата е написана през 2 век от н.е., в продължение на много векове е била скрита. Със своя особен език, „Зоар” описва устройството на мирозданието, кръгооборота на душите, тайните на буквите, миналото и бъдещето. Книгата е уникална със силата на своето въздействие върху човека и с възможността си за положително влияние върху съдбата на читателя. „Зоар” означава „Сияние”, тъй като излъчва светлина от Висш източник на изучаващите я. Разкрива бъдещото и води читателя към постигане на вечност и съвършенство.” – Това е част анотацията на книгата, в която в няколко изречения са дадени насоката и целта на написването на тази уникална книга.
В миналото, а и днес, науката Кабала се е считала за скрито, тайно учение. И точно това скриване, неразбиране и потайност са послужили като повод за възникване около Кабала на множество легенди, фалшификации, безсмислици, слухове, невежи разсъждения и изводи. Постепенно обаче, тази тайнственост започва да изчезва и особено през 20 век., когато е било възможно разкриването на знанията на науката Кабала за всички и дори разпространенията им по света.
Науката Кабала по никакъв начин не е свързана с религията. Тоест, свързана е в същата степен, в която да кажем са физиката, химията, математиката, но не повече. Никой от религиозните хора не я познава и не разбира нито една дума от нея. Кабала е наука за скритото от очите на човека, от нашите пет сетивни органа.
Настоящето издание на книгата „Зоар” е с превод и пояснение от проф. Михаел Лайтман – световно известен кабалист – доктор по философия, био-кибернетик–учен-кабалист, професор по онтология и теория на познанието, основател и ръководител на Международната академия по Кабала и Института за изследване на Кабала, носещ името на Йехуда Ашлаг. Това е некомерсиална организация, занимаваща се с изследователска и просветна дейност в областта на Кабала.
И понеже говорим за книгата „Зоар”, може да се каже, че тя е най-тайнствената и същевременно най-значимата кабалистична книга. В последните години става все по-ясно, че „Зоар”, написана преди 18 века, е създадена за нашето време. Един от най-големите съвременни кабалисти – Баал а-Сулам, я разкрива за нас и осветява онова, което дълго е било неразбираемо, забравено от нашите сърца.
Книгата „Зоар“ учи, че за да заживеем такъв прекрасен живот, ние трябва да се научим как да се издигнем над егото си, докато все още живеeм в този свят и да постигнем същността на Природата, която е любов и отдаване. Когато се учим как да се обичаме един друг, ние се издигаме на друго ниво на съществуване и ставаме подобни на Природата
/Твореца/. Това съчинение и до ден днешен се ползва с огромна популярност по целия свят, оставяйки след себе си неизменно репутация на неизчерпаем източник на кабалистична мъдрост. Автор на книгата е Шимон бар Йохай (съкратено – РАШБИ/, който с група от свои ученици е написал „Книгата Зоар“. Това е обширен труд на арамейски език за методиката на изправяне на егоизма, където чрез намеци се подразбират всички състояния, които преживява човек по пътя на достигането на равновесие с Природата. Съдържанието й е многослойно, в пресъздаване на древните легенди и притчи и в описанието на моралните закон. Съществуват множество скрити пластове в текстовете в „Зоар”. Тя е била крита 900 години, между II и XI в. от н.е., тъй като онези, които са владеели нейната мъдрост, разбрали, че по време на написването и след това хората не се нуждаели от нея и щели да разберат погрешно съдържанието й.
Като започват от „Книга Зоар”, съдбите на великите кабалистични книги са необичайни – ту изчезват, ту изведнъж се появяват отново, печатат се случайно, изгарят ги.и какво ли още не. Книгата „Зоар” е крита дълго време и е популяризирана по погрешка, в края на XIII в.
Според една от версиите, тя попада в ръцете най-големия кабалист по онова време – Мойсей де Леон от Испания, който намира измежду пергаментните листа, които неизвестен търговец от изтока използва за опаковане на товара си, страници от тази книга. Бъдещ голям кабалист, той разбира ценността на своята находка. Успява да събере страниците и – доколкото е възможно, ги подрежда. Може би и това е причината някои да считат, че той е автор на „Зоар”. Общо взето, при него попадат не повече от 10% от оригиналния текст.
А защо се казва, че е популяризирана по погрешка? Може би, защото, когато умира, неговата вдовица продава на издател ръкописите на покойния си мъж, сред които е и „Книга Зоар” Издателят я преписва и я разпространява.

Едва през XVI в. обаче се е появил кабалист, който обяснил основите на Кабала. Това е Исаак Луриа /Ари/, който е привел, мъдростта на Кабала до степен да бъде разкрита и разбираема за всички. Но коментари върху произведенията на Ари и книгата „Зоар“ се появяват едва през XX в. Векът, станал свидетел на най-буйния взрив на човешките желания и човешкия егоизъм в историята.
Днешната популярност и търсене на Кабала свидетелстват за готовността на нашето поколение да поеме универсалното й послание и да разбере автентичните текстове, които говорят за корена на живота ни и как да го постигнем.
Да, Кабала е наистина сложна наука, и като такава е преминала през много интересни моменти по време на нашата история. Нейното разкриване и разпространение е заложено също в книгата „Зоар”. В нея, под многопластовото описание на нашия свят, е разкрита същността ни и всичко, което се случва и ще се случва в бъдеще. Това не е някакво пророчество, а научно обосновано и доказано развитие на нашия свят. Разкриването и разпространението на науката Кабала в днешно време е закономерен резултат от нашето развитие. Все повече хора изпитват необходимост да се докоснат до тази мъдрост, която ни дава отговора на въпросите – защо сме тук, защо съществуваме и какъв е смисълът на съществуването ни.
Действително, тези, които се интересуват от необятната наука и искат да знаят нещо повече за това, което казва Кабала за реалността и възприемането й, може да посетят сайта http://www.kabbalah.info/bg/ или да се включат в курсовете за обучение, които се организират от Международната академия по Кабала в България. Такива се провеждат в градовете София, Пловдив, Варна и Добрич.
Медународната академия по Кабала организира много форуми, срещи, предавания и редица мероприятия за популяризиране на тази наука. Организират се и конгреси по целия свят, на които на живо или виртуално присъстват хиляди хора, желаещи да почувстват силата на тази наука и силата на обединението, към което ни тласка Природата.
За голяма радост на желашите да се докоснат до тези необятни знания, Международната академия по Кабала – Бней Барух, от 08.11.2019 г. до 10.11.2019 г., организира Европейски конгрес по Кабала в България – в хотел „Самоков“ в Боровец. Под ръководството на проф. М. Лайтман – участниците на конгреса ще се докоснат до тази велика мъдрост и, заедно със стотиците присъстващи, ще почувстват на практика какво е Кабала и защо е необходимо да я изучваме.

Георги ГРАДИНАРОВ