Защо е толкова трудно да  разберем какво е това духовност, какво е това Висша реалност и как може да я усетим. Как може да почувстваме нещо извън материалното.  И необходимо ли ни е това? Много хора се определят като духовни, но по някакъв собствен си критерий, без ясно да знаят какво означава. Необходими ли са някакви специални умения или знания, за да се усети тази висша духовна същност, наречена Природата или Твореца? Или може би трябва талант? Изобщо, какво е това духовност или Висша реалност. Как и по какви критерии ние я определяме като такава.  Първият образ изникващ в нас, когато споменем думата  духовност, това е образът на свещенослужителя. Някак си виждаме човек, облечен в одежди, които се явяват външни атрибути, отделящи „духовния” човек от обикновения.  Ако само в облеклото е разликата, то тогава не е никак трудно да облечем съответните одежди и сме готови. Други, за да покажат религиозната си или духовна принадлежност, поставят различни шапки, с различни наименования, трети пускат  дълги коси, бради и какво ли още не. Изобщо, всеки по различен начин се отнася към тази Висша реалност. Натрупвайки знания си мислим, че можем да я разкрием, да проникнем в нея. И това до някъде е вярно. Без знание достигаме до сляпа вяра, че извън материята съществува нещо, което ние не познаваме, но трябва да вярваме. Така е в религията. Други пък считат, че  чувствителността им е толкова развита, че това е достатъчно за разкриването на тази Висша духовна същност.

Дали пък не е необходим определен талант за това? Например, аз съм добър артист, музикант, художник, поет и по тази причина съм духовен човек? Има и такива – добродушни хора, смирени, отстъпчиви, не спорещи – „на мравката път правят” и те също могат да се определят като духовни. Всеки – според разбиранията си, тълкува духовността, като състояние или усещане. Разбира се, има и такива, които си представят, че за да влезеш и почувстваш духовния свят, трябва да почукаш на вратите на Рая и там Св. Петър да те посрещне възторжено и ще те разведе в духовния свят, като екскурзовод. Това, разбира се, е красива приказка за наивници, на която много хора вярват. Но истинската Висша същност, Висша реалност няма материално измерение и нашата представа за това е ограничена от нашия ум и разум. Следователно, не е достатъчна външната поява на някаква добродетел, за да бъде наречен някой „духовен човек”. На базата на тези разсъждения е изключително трудно да се намери правило, което да отговори на въпроса – какво е това духовно и как да достигна до него.

И все пак, ако има такава Висша духовна реалност, как ние бихме я почувствали? Какви действия са необходими за това – да реализираме този духовен потенциал, намиращ се в нас. А той действително необходим ли ни е, или е даден свише за определени „привилегировани хора”? Ако е така, къде тук е всеобщата любов и отдаване, идваща свише? И ето тук идва на помощ науката Кабала. Тя ни разкрива цялата реалност, в която съществуваме. За това не са необходими някакви специални умения или  талант, а само желание да достигнем до тази Висша реалност. Според науката Кабала материалният  свят е илюзорен и съществува само във въображението ни. В действителност него го няма. Той съществува в нас, само до тогава, докато не реализираме духовната си същност. Духовният ген е основата на творението, който реално съществува и който трябва да реализираме.

Науката Кабала казва още, че нашият свят е сън, който ни се присънва, само за да достигнем до правилна реализация на духовното ДНК. Всичко, което ни се струва в материалния свят, в действителност не съществува. С това дори вече се съгласява съвременната физика. Квантовите физици, изследвали материята, разбрали, че тя се състои от кванти, частици от светлина, които едновременно се явяват вълни и частици, без да имат никаква форма. А съединението на тези частици в една или друга форма зависи от наблюдателя /изследователя/. Този свят няма никаква собствена форма – той просто не съществува.

Но защо при наличието на толкова доказателства не е намерен способ или уред да усетим тази висша същност? Какво е необходимо още да направим, за да можем да преминем границата от материалността към Висшата реалността. И тук Кабала казва, че светът е интегрален, взаимосвързан.  Ние живеем в общо поле на взаимозависимост, но чувстваме с нашия егоизъм неговата обратна, противоположна страна. Ако искаме да почувстваме силата, обгръщаща и включваща в себе си цялата Вселена, то трябва да се съединим и да станем като един. Веднага ще възникне въпросът – какво означава това? Как така, като един? Отговорът е, че ние и всеки един от нас се явяваме отделна клетка в един общ организъм, наречен Вселена, както всяка една клетка в нашето тяло. И ако  тези клетки се съединят на принципа на любовта и отдаването, така че организмът  да съществува правилно, то тогава аз и Вселената ставаме като едно цяло. Това не е фантазия, а доказана реалност. Във всяка клетка във Вселената се съдържа  цялата Вселена. Това е на принципът на холограмата.

Кабала казва, че дори, ако десет човек се обединят, като един човек, те ще почувстват висшата сила, висшия свят. Именно това обединение е в основата на методиката на Кабала. Но как това да се случи и защо наглед толкова лесно действие трудно се осъществява.

Обединението – това е нова реалност. Нещо, което не знаем какво е. Това е някакъв вид субстанция, която преди човек не е чувствал, която има свойства,   извън този свят и това е  свойството отдаване.

И в тази субстанция започваш да разкриваш други състояния, възприемаш реалността такаваq каквато е, а не илюзорна, рисуваща се от нашето его. И е наистина по  нашите сили да постигнем такова обединение, не на егоистична, а на алтруистична основа.

На тези, които нямат все още такова усещане, всички тези разсъждения и изяснявания ще им се сторят доста далечни и абстрактни и дори безсмислени. За какво е всичко това, на кого е необходимо? Този свят си е такъв, какъвто е. Такъв го виждам, лош или добър, но на мен друг не ми е необходим. Така е, всеки човек е различен и всеки си има своята цел и предназначение. От гледна точка на Висшата реалност, човек е частица от цялото и всеки си има място в този пъзел, при разкриване на тази реалност. Всеки със своето знание, талант и чувственост се намира в реалността, наречена Природа и в определено време ще почувства необходимост да разбере какво е това духовност и с какво тя допринася за развитието на всеки един от нас.

Столетия назад хората не са били готови да разкрият тези знания, описани от кабалистите. От  16 век и досега един от най-големите кабалисти – Ари, е разработил и осъвременил методиката за изучаването на Кабала, която е дала възможност на всеки, който има желание и вътрешна необходимост да изучава тази наука. И днес всеки, имащ желание, може да изучава Кабала. За целта има изключително много литература,  преведена на различни езици, включително и на български. Има и центрове в България – в градовете София, Пловдив, Варна и Добрич, които се явяват част от Международната академия по Кабала в Израел, където се преподава и изучава Кабала. Който желае да научи нещо повече за тази наука, може да посети сайта http://www.kabbalah.info/bg/ или да се включи в курсовете за обучение в тези центрове.

Освен това, между 08.11 и 10.11.2019 год., България ще е домакин на Европейски конгрес по Кабала. Той ще се проведе в Боровец. Там ще присъстват стотици хора от Европа и света, изучаващи науката Кабала. На организираните научни конференции и срещи ще се представи пред обществеността какво изучава  науката Кабала и как чрез нея всеки един от нас може да усети истинската същност на Природата. И този, който успее да се докосне до нея, ще разбере какво е това Висша духовна реалност и как чрез хилядолетната методика на  Кабала може да се разкрие този прекрасен свят на любов и отдаване.

 Георги ГРАДИНАРОВ

 

 

loading...