дом Новини България МЕЖДУНАРОДЕН ФОРУМ ДИСКУТИРА РОЛЯТА НА ЦИФРОВИТЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ СЪЗДАВАНЕТО НА ТУРИСТИЧЕСКИ ПРЕЖИВЯВАНИЯ

МЕЖДУНАРОДЕН ФОРУМ ДИСКУТИРА РОЛЯТА НА ЦИФРОВИТЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ СЪЗДАВАНЕТО НА ТУРИСТИЧЕСКИ ПРЕЖИВЯВАНИЯ

0
489

На 28 юли 2022 (четвъртък) във Висше училище по мениджмънт – Варна ще се проведе международна конференция „Цифрови технологии за туризъм, основан на преживяванията“.

Форумът поставя акцент върху важната роля на цифровите технологии в туризма, и по-конкретно значението им за създаване на висококачествен туристически продукт, основан на преживяванията в Черноморския регион.

Напредъкът на информационните и комуникационни технологии (ИКТ) придаде нов облик на съвременния туризъм. Новите технологии промениха потребителските нагласи, улесниха достъпа до информация и ускориха многократно процеса на планиране и организиране на пътуването за бизнес или ваканция. 3D, добавена реалност, роботи за обслужване и информация, апликации за изучаване и приспособяване към интересите и предпочитанията на индивидуалните потребители са все по-често използвани решения в полза създаването и допълването на туристическото преживяване.

По време на еднодневната конференция, експерти, изследователи, предприемачи и представители на културни институции от 4 страни ще обсъдят мястото на цифровите иновации в туризма, основан на преживяванията в Черноморския регион и ще представят нагледно как новите решения могат да съдействат за подобряване на състоянието му. Гост – лекторите от Армения, Гърция, Грузия и България ще презентират ИКТ възможностите за обогатяване на туристическите услуги и тяхното представяне, промотирането на културни събития и културно-историческо наследство на база реални примери.

В края на конференцията ще бъдат дискутирани и важните съпътстващи теми като отношение на туристите спрямо новите технологии, нуждата от цифрови умения в туризма и ролята на съвместното културно богатство като източник на нови предприемачески идеи.

Събитието ще бъде от полза за:

  • Представители на туристическия бизнес и предприемачи в сферата на гостоприемството (тур оператори и туристически агенции, ресторантьори, хотелиери);
  • Представители на браншови и секторни организации, съюзи и обединения в сферата на туризма и гостоприемството;
  • Представители на висши учебни заведения, научни среди, изследователи, културни институции;
  • Централни/регионални/местни власти, които отговарят за съставянето на политиките в областта на туризма;
  • Широката общественост и потребители;
  • Медии и други заинтересовани групи и лица.

Събитието ще се състои в конферентната зала на Висше училище по мениджмънт (гр. Варна, ул. Оборище, 13А, ет.4), с начален час 10:00. Участието е безплатно, но се изисква предварителна регистрация.