МЕЖДУНАРОДЕН ПРОЕКТ ПОДПОМАГА УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ В ТУРИЗМА

0
1336

„Устойчиво гостоприемство” е темата на международния уебинар, който организира вчера Висшето училище по мениджмънт във Варна. Той е насочен към предприемачи втуризма. Част е от проекта „Хеликс” – „Инициатива за образователен обмен попредприемачество за устойчиви туристически Малки и средни предприятия в региона Балкани – Средиземно море.” Финансиран е по програмата за трансгранично сътрудничество Балкани – Средиземно море. Партньори по проекта са България,Гърция, Албания и Македония. Елена Костадинова, координатор на проекта, сподели:

“Това е един от 37-те одобрени проекта и е може би единичен случай за България. Проектът таргетира подобряване на уменията в туристическия сектор. В неговите рамки ние се опитваме да поставим фокуса върху устойчивото развитие,върху въвеждането на иновации в сектора и използването на технологични и нетехнологични новости.”