Да, това e истинската формулировка на тази наука. Наука за получаването. Кабала произлиза от думата „Ле-кабел” , което в буквален преводна иврит означава-получаване.И тук идва истинската сложност на този въпрос, какво е това, което получавам и защо с това се занимава науката Кабала. На пръв прочит някои ще кажат, че това е много просто, аз например получавам, това което искам. Други ще кажат получавам, това което ми е необходимо, а трети, че не са доволни от живота,защото не получават онова, което искат.
Но преди да получа нещо, аз трябва да имам желание за това. Цялата сложност е в това какво изпитвам,когато изпълня някое от своите желание.Например, имам желание да си купя кола, и то не каква да е, а моята, любимата марка. С всичките му удобства, които съм мечтал. Купувам я и какво…желанието ми вече е удовлетворено и анулирано от това, че е изпълнено. Какво следва-ново желание! А то е, например, да обиколя с колата всички забележителности в околията или в страната, а може и по-далеч… и започвам. Наслаждавам се от това, че съм там, сред тези забележителности, виждам ги, разглеждам ги, усещам ги- напълвам се от факта, че се чувствам част от това. И всичко приключва. Интересът ми спада, ако не изцяло, то поне частично.Защо? Защото се появява друго желание. И аз хуквам към него! Как ви се струва, не ви ли е познато това усещане?Това е и всъщност нашият живот-желание да се насладим на съществуващото около нас. Било то на храна, секс, власт,почести, пари,знание и т.н., и т.н.Винаги сме устремени към нещо, което ни напълва, което ни носи наслаждение.Вероятно ще попитате… това ли е науката за получаване? Отговорът е и – да и не!Защо?Защото тя е наука, разкриваща този феномен на човешката природа-получаване на наслаждение. В Кабала е казано „че не бихме си помръднали и единия пръст, ако не изпитаме наслаждение от това”. Никой не иска да страда, нали!Но дори и да се лишим за известно време от наслаждението, то е с разчет такъв, че в следващия моментда получим двойна доза наслаждение.
До този момент говорим единствено за получаване на наслаждение.А наукатаКабалае наука за правилното получаване. Вероятно ще попитате какво толкова сложно има в това да се научим правилно да получаваме. Ние това най-много го умеем. За това не е необходима някаква наука, а вътрешен разчет. Как да се насладя от това, което получавам. Науката Кабала, обаче, не се занимава с нашия материален свят. Тя е наука, занимаваща се с висшите духовни светове. И Баал а Сулам, един от най-големите кабалисти на съвремието, в едно изречение се опитал да обясни точнокакво представлява тазинаука…„Кабала не е нищо друго, освен пълната и достатъчна информация за реда на причинно-следствените слизания на Висшите сили, подчиняващи се на постоянните и абсолютни закони, свързани помежду си и насочени към достигане на една висша цел, определяна като разкриване на висшата управляваща сила/Твореца/ от творенията в този свят.”И веднага възниква въпросът, а какво е това Творец и какво е това Творение?
И така: Кабала изучава последователността на спускането в нашия свят на Висшите сили от някакъв източник, наречен „Творец”, явяващ се тяхна първопричина и корен: причинно-следствено развитие на тези сили и по какъв начин те се трансформират по отношение на човека и му влияят. Малко е сложно, но в това определение се съдържа цялата наша реалност.
Кабала е практическа наука, методика, коятопомага на човек да разберезаконите и структурата на Вселената и обществото.Чрез неяполучаваме на практика инструмент за развитие и управление на собствения си живот.
И в този ред на мисли,според Кабала, реалността се състои от две сили или две качества: получаване и отдаване. Плюс и минус. Творец/Природа/ и Творение. Цялата Природа, всичко около нас, от най-малката частица до връзката с макрокосмоса, се състои от съчетанието на тези два елемента, плюс и минус-получаване и отдаване.Човекът също!
И ако малко по-горе говорихме за егоистичното ни напълванеи получаване на наслаждениеот това напълване, то науката Кабала говори за друг типнаслаждение. Напълване от усещането на тази висша сила. Но, за да се напълним и усетим тази висша сила, е необходимо да се уподобим по свойства с нея. Тоест, да придобием същите свойства и качества на тази висша духовна същност. А какво означава това? Това означава, че за разлика от нас, Природата е любов и отдаване и ние като творение трябва да придобием тези свойства. Може би много хора ще реагират, че ние притежаваме тези свойства. Наистина, в нашия материален свят ние постоянно говорим залюбов, отдаване, състрадание и всички добродетели, на които са ни възпитали. Въпросът е – дали притежаваме реално тези свойства, или – като егоистични, противоположни на Природата същества, усещаме тяхната обратна страна.Кабала ни разкрива, че ние сме създадени противоположни по свойства на Природата. И тук възниква разумният въпрос – как на базата на тази противоположност да усетим тези свойства на Природата, и не само това, да се уподобим с нея. Науката Кабала от около 4 000 години ни дава методиката, как можем да станем равни с тази висша сила, наречена Творец или Природа. Погледнато елементарно, това прилича на настройване на радиоприемникана същите вълни, идващи от излъчвателя. Така и ние ще трябва да променим вектора на наслаждението.От егоистичното – за себе си, в алтруистичното – заради другите. И защо ни е необходимо това? Защо Природата ни води към такова състояние. И отговорът е, че такъв е замисълът на развитието на всеки един от нас и на цялото човечество.Науката Кабала ни дава методиката как да променим себе си, за да можем да усетим тази висша реалност. Да излезем от егоистичното си усещане и възприемане на света около нас. Да съчетаем плюса и минуса в нас, за да стигнем до това равновесие с Природата. Да съчетаем получаването и отдаването.
Именно с товасезанимаванауката Кабала. Тя наистинасеявяватайнанаука, тоест, скритаотнашияум. Защотонесипредставямекакможедапоставимзаедноплюс с минус, така, че даостанат и плюсът и минусът и в същотовремедаседопълват. Това е възможнонадругониво, коетосенаричадуховно, тайно, висше,непостигаемо за нашите 5 сетивни органа.
Всеки, който желае да получи повече информация за науката Кабала, може да посети сайта http://www.kabbalah.info/bg/илидасевключи в курсоветезаобучение, коитосеорганизиратотМеждународнатаакадемияпоКабала в България. Такива предстоят в градовете София, Пловдив, Варна и Добрич.
Освен това, Международната академия по Кабала-Бней Барух, от 08.11.2019 г. до 10.11.2019 г., организира Европейски конгрес по Кабала в България – в хотел Самоков в Боровец. Под ръководството на световно известния кабалистпроф. М.Лайтман, участниците на конгреса ще се докоснат до тази велика мъдрост и заедно със стотиците присъстващи ще почувстват на практика какво е Кабала и защо е необходимо да я изучваме.
Георги ГРАДИНАРОВ

 

 1. ДОБРУДЖАНЦИ
 2. ДОБРИЧ: ВЧЕРА-ДНЕС-УТРЕ
 3. ВИЖДАМ ТЕ КАТ – БЪЛГАРИЯ
 4. МУЗИКА ЗА ДУШАТА – ВАШИТЕ ЛЮБИМИ ПЕСНИ И МЕЛОДИИ
 5. БЪЛГАРИТЕ
 6. РИБОЛОВ
 7. ГЮВЕЧ
 8. БЪЛГАРИЯ-ТУРЦИЯ BULGARIA-TURCIA
 9. България – Китай 中国保加利
 10. ВСИЧКО НАКУП В PINTEREST
 11. ЯБЪЛКИТЕ НА РАЗДОРА: жени – пари – власт
 12. ЯБЪЛКИТЕ НА РАЗДОРА 2: жени – пари – власт
 13. ЗВЕЗДИТЕ НА ИНСТАГРАМ – STARS OF THE INSTAGRAM – ЗВЕЗДЫ ИНСТАГРАМА
loading...