С голямо вълнение екипът на СУ „Св. Климент Охридски“в Добрич посрещнa своите ученици за началото на новата учебна година. При спазване на всички противоепидемични мерки класовете  прекрачиха училищния праг.

Въпреки необичайното начало, учебната година за училището по изкуства започна наситена с много новости и промени.

Неуморният екип на училището спечели  проект за доизграждане на два компютърни кабинета, вкл. трансформация на съществуващи пространства и прилежащи части, част от Център за дигитални създатели по НП „Изграждане на училищна STEM среда” на МОН. Проектът има за цел да повиши интереса на учениците и техните постижения в областта на науките и технологиите, като ще бъде приложен трансдисциплинарен подход на преподаване. Технологичното оборудване по проекта включва преносими устройства за всяко работно място, интерактивни плоски дисплеи с touch екран, преносими устройства за виртуална и добавена реалност и др.

Пореден проект по програма Еразъм+, финансиран от ЕС,също бе спечелен това лято, който е своеобразно допълнение и развитие на предходния, а училището е партньор с пет европейски страни – Полша, Кипър, Гърция, Италия и Испания.Очакваните резултати от планираните шест учебни визити са: повишаване на интереса и активността на учениците в клас; увеличаване на познанията им и използването на цифрови технологии като роботика, 3D печат, виртуална реалност, дизайн на приложения и уеб 2.0; постигане на по-високо ниво на ключовите компетентности; подобряване на училищните резултати.

Учениците от СУ „Св. Климент Охридски“ ще имат възможност да се доближат доамериканската култура и да общуват на английски самериканец помощник-учителпо Програма Фулбрайт | Фондация Америка за България през втория срок на тази учебна година. Целта на програмата е да подобри обучението по английски език чрез осигуряване на достъп до естествен носител на езика и иновативни методи на преподаване, които насърчават усъвършенстването на комуникативните умения на учениците.

Ремонтните дейности включват и три изцяло обновени кабинета в начален етап, три компютърни кабинета и цялостна подмяна на покрива. А музикалният корпус в подземната част, както и два кабинета по музика на етаж IV са изцяло ремонтирани, обзаведени и оборудвани с необходимата техника.

„Всичко, което правим, правим с много любов и желание да оправдаем доверието, което нашите възпитаници ни гласуват за тяхното бъдеще.“

Припомняме, че миналата година бяха цялостно обновени кабинетите по история, изобразително изкуство и графичен дизайн, вкл. модерно обзавеждане и нова техника за нуждите на професионалните паралелки по професията „Графичен дизайнер“.

Геновева ТОДОРОВА

loading...