МБАЛ Добрич със строги мерки срещу  коронавирусна инфекция

493

 

 

Във връзка с опасността от разпространение на коронавирусна инфекция  Изпълнителния директор на МБАЛ Добрич, д-р Светозар Байчев,  разпореди по-строги мерки в лечебното заведение.

Посещението на външни лица ще се осъществява само през централния вход на МБАЛ Добрич.

Забранява се достъпа на външни лица до  болничните структури, както и свободното движение на същите по етажите на лечебното заведение.

Всички посетители- пациенти и придружители, в това число и амбулаторни пациенти,  трябва да бъдат снабдени с лични предпазни средства- маски.

Ограничава се движението на пациенти в рамките на отделенията, в които са хоспитализирани, с изключение на случаите, в които тяхното лечение изисква извършване на медикодиагностична  или друг вид дейност.

Информация за пациенти, които се лекуват в лечебното заведение ще бъде давана от съответното отделение само по телефон от 12. до 13. часа чрез централа на тел: 058 600 488.

МБАЛ Добрич набира доброволци за извършване на предварително отдиференциране на пациентите нуждаещи се от болнична помощ. За повече информация се обръщайте на тел: 0884 540 998

 

loading...