О Б Я В А

 

„МБАЛ – Добрич” АД със Заповед № 309/29.11.2019г. на Изпълнителния директор, обявява публичен търг чрез явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти при определени първоначални тръжни цени в лева без ДДС,

В Терапевтичен блок, както следва:

– Кабинет № 39, 14 кв.м. – 50,00 лева;

– Кабинет № 31, 13,5 кв.м. – 50,00 лева;

– Кабинет № 32, 13,5 кв.м. – 50,00 лева;

– Кабинет № 35, 13,5 кв.м. – 50,00 лева;

– Манипулационна, 6,72 кв.м. – 30,00 лева;

– Манипулационна, 10,5 кв.м. – 60,00 лева;

– Кабинет № 37, 13.5 кв.м. – 50,00 лева без;

В Хирургичен корпус

– Кабинет № 403, 15.5 кв.м. – 60,00 лева;

– Кабинет № 404, 15.5 кв.м. – 60,00 лева;

– Помещение за специализирана дейност до административната сграда на ЦСМП  – 130 кв.м. – 240,00 лева;

– Площ от 2 кв.м. на входа на Терапевтичен блок – 100,00 лева;

– Площ от 2 кв.м. във фоайето на Хирургичен корпус – 85.00 лева;

– Площ от 43 кв.м., за поставяне на помещение за търговска дейност в югоизточната част на района на болницата – 350,00 лева;

– Площ от 16 кв.м. за поставяне на помещение за търговска дейност пред входа на болницата – 200,00 лева ;

Срок на договора за наем – 24 месеца.

Стъпката за наддаване е 10% от първоначалната тръжна цена.

Размера на депозита 10 % от първоначалната тръжна цена, определена за 12 месеца. Заплаща се на касата или по банков път в ПИБ АД по банкова сметка BG 81 FINV BG81FINV91501016884394 до 11.12.2019год.

Тръжната документация се закупува от касата на лечебното заведение всеки работен ден от 08:30 до 15:30ч на стойност 24лв с ДДС до 11.12.2019г.

Оглед на обектите – всеки работен от 10:00 до 15:00ч до деня предхождащ търга след заявка на тел: 0882 525 214 – Борисов.

Търгът ще се проведе в сградата на „МБАЛ – Добрич” АД ул. „Панайот Хитов” 24 в приемната на Управлението  на 12.12.2019г  от 09:00ч.

 

loading...