МАСИРАНИ ПРОВЕРКИ ЗА НЕЗАКОННА СЕЧ ИЗВЪРШВАТ ГОРСКИТЕ

0
753

Масирани проверки за незаконна сеч извършват служителите на Североизточно държавно предприятие, което стопанисва държавните гори на територията на четирите области Варна, Добрич, Търговище и Шумен. 23 акта за нарушения са съставени от горските стражари в рамките на изминалата седмица. Общо 45,09 куб. м дърва за огрев и 7 каруци са задържали горските стражари при извършените 907 проверки в периода от 17 до 24 октомври. Инспектирани са 183 обекта за добив на дървесина, 230 превозни средства, 425 ловци, 59 физически лица и др.  7 каруци и 5,89 куб. м незаконно добити дърва за огрев са задържали служителите на ДЛС „Балчик”. За установените нарушения горските стражари към ловното стопанство са съставили 14 актa.

27 куб. м дърва за огрев са задържани на територията на ДГС „Генерал Тошево”. За незаконната сеч са съставени един акт и 4 констативни протокола.
Горските стражари към ДЛС „Тервел” са съставили 3 акта за нерегламентиран добив на дървесина. Задържаните са общо 9,2 куб. м дърва за огрев.
Проверки на територията на ДГС „Варна” са задържани 4 куб. м дърва за огрев. На нарушителите са съставени 4 акта и 2 констативни протокола по Закона за горите. През изминалата седмица на телефон 112 е получен един сигнал за незаконна сеч в границите на стопанството, но при извършената проверка не са констатирани нарушения.
Охраната на местата с по-висока концентрация на нарушения остава засилена, информират от Североизточно държавно предприятие. НДТ