Петнадесет деца, участници в „Лятното училище за тийнейджъри“ към Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Община град Добрич посетиха Първо РУ – Добрич. В Районното управление децата бяха посрещнати от полицейски служител и инспектори Детска педагогическа стая, които ги запознаха с работата на полицията и инспекторите, полицейските практики и последствията от различните видове прояви. На въпросите по темата с детската престъпност и превенцията, служителите дадоха изчерпателни отговори на подрастващите.
На срещата участниците имаха възможност да се запознаят с различни помощни средства – полицейска палка и щит, предпазна каска и защитна бронежилетка.
„Лятното училище за тийнейджъри“ към МКБППМН ще продължи до края на месец юли 2021г., като за децата са планирани различни мероприятия и посещения в развлекателни центрове, общински и държавни институции.
loading...