ЛОГОПЕД СЕ ГРИЖИ ЗА ПОДРАСТВАЩИТЕ В ГЕН. ТОШЕВО

0
816

От  началото на месец октомври в Център за подкрепа за личностно развитие – Генерал Тошево, е открита допълнителна дейност – логопед, която обезпечава нуждите от логопедични прегледи, консултации и терапии на територията на общината. Специалистът е назначен на пълен щат към образователния център в града, като за пълноценното осъществяване на логопедичната практика е обособен и кабинет с необходимото за нея оборудване.

За улесняване достъпа на децата до тази специфична дейност логопедът работи по изготвен и утвърден график, който включва редовни посещения в общинските детски градини. В него са включени деца от 3 до 7 години – възрастта, в която децата формират своите комуникативните умения и говорни навици. Така навреме ще им се оказва специализирана помощ.
Изследвания на логопедичните организации в страната сочат, че през последните години децата с подобни проблеми се увеличават. Това налага и водене на по-активна общинска политика в сферата на предучилищното образование, коментират от кметството в Генерал Тошево.    Откриването на логопедичен кабинет ЦПЛР е в синхрон с последните изменения в Закона за народната просвета и Наредбата за приобщаващо образование. НДТ